Wie zijn onze leden

Wij groeperen ettelijke duizenden zelfstandigen en bedrijfsleiders van over het ganse Belgische grondgebied.

In tegenstelling tot andere organisaties telt onze federatie alleen natuurlijke of rechtspersonen als lid die individueel en bewust gekozen hebben om lid te worden, en geen zelfstandigen die men de zoveelste overschrijving liet tekenen zoals ze lid werden van een sociale verzekeringskas.

Onze organisatie mengt zijn ledenbestanden niet met die van een sociale kas of een sociaal secretariaat.

Wij zijn een van de weinige Belgische middenstandsorganisaties die volledig federaal en tweetalig zijn en voor wie de werkelijke vertegenwoordiging echt meetelt.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be