Tools & Documents

Practische dossiers

De loonaanpassingen voor april 2011 zijn beschikbaar

De aanpassingen van de lonen voor april 2011 zijn beschikbaar in de rubriek Loon...

Economische werkloosheid voor bedienden en crisispremie voor arbeiders opnieuw verlengd!

De economische werkloosheid voor bedienden en de crisispremie voor arbeiders worden verlengd tot 31...

Overhead - waardeanalyse

Overheadkosten zijn als het ware de kosten die als een wolk boven de hoofden (overhead) van de...

BTW-recuperatie veilig stellen...

Hebt u de btw gerecupereerd van een aankoopfactuur die niet alle verplichte vermeldingen bevat? Dan...

Lenen of Leasen

Kies de formule die het best aan uw behoeften is aangepast! Bij het starten of bij het uitbreiden...

Crisismaatregelen voor zelfstandigen niet opnieuw verlengd

  Sociale verzekering na faillissement Gefailleerde zelfstandigen kunnen gedurende maximum 12...

Ondernemen 2011 : Meer dan 10.000 vaklui aanwezig!

Zo`n 10.460 vaklui bliezen verzameling op de 8e uitgave van de Beurs Ondernemen, die op 30 en 31...

Steeds meer zelfstandigen vragen vrijstelling sociale bijdragen

In 2010 hebben 27.915 zelfstandigen vrijstelling aangevraagd van het betalen van sociale bijdragen...

Vraag – Antwoord

“Hoe kan ik mijn onderneming stopzetten?”

De Heer S.T. van Aalst vraagt ons: “Welke juridische stappen moet ik ondernemen om mijn zelfstandige activiteit stop te zetten?” Lees verder

“Hoe kan ik mij laten vervangen tijdens mijn vakantie?”

De heer Luc Praeten van Leuven vraagt ons : “Ik heb vernomen dat ik mij tijdens mij Lees verder

“Hoe moet ik een bestek opstellen?”

De Heer X.L. van Ronse vraagt ons: “Kunt u mij uitleggen wat de reglementering voorziet voor het opstellen van een bestek ? Lees verder

« Hoe de benaming van mijn onderneming kiezen ? »

De Heer P.V. van Dendermonde vraagt ons: « Ik overweeg nieuwe activiteiten te ontplooien en een tweede bedrijf op te richten. Lees verder

Newsletters

La lettre d'information SDI News est le complément indispensable du magazine Indépendant & Entreprise. Elle traite de sujets pratiques intéressant les indépendant et les chefs d'entreprises dans le cadre de leurs activités.

Ondernemer & Zelfstandige

Mijn SDZ

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be