Ondernemer & Zelfstandige

De inhoud van ons laatste magazine is voorbehouden voor onze leden. Om toegang te krijgen, moet u inloggen (via "Mijn SDZ" hiernaast). Daarentegen, de vorige magazines kan u vrij bekijken.

April - Mei 2016

Onderwerp

Page

3Editoriaal: De Brusselse voetgangerszone moet dringend aangepast worden
4Actualiteit
11Vooruitgang - Strijd tegen sociale dumping !
12Betalingen - Consumenten combineren fysiek, online en mobiel shoppen
13Handel - Aanpak economische Inspectie tegen reclameronselaars loont
14Vereenvouding - Nieuw online meldpunt voor misleiding, fraude en oplichting
15Vooruitgang - Federale regering ondersteunt het vrouwelijk ondernemerschap
17Grote markt - Europeses Commissie stelt hervorming detacheringsrichtlijn voor
18Human Resources - "Traditionele" manier van aanwerven nog steeds geliefd
19ICT - De 3 meest onderschatte bedrijfsrisico's van 2016
20Vraag-Antwoord - "Hoe de arbeidsongeschiktheid van mijn werknemer controleren ?"
22ITC - Facebook functie "vertrouwde contacten"

December 2015

Onderwerp

Page

3Editoriaal
4Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
12Actualiteit
13Actie - 580 miljoen EUR voor de zelfstandigen en de KMO’s
14Bilan - 16 sterke maatregelen in het voordeel van de zelfstandigen op één jaar tijd!
17Sociaal - België is het derde duurste land in Europa voor ontslag
18Actie - Het SDZ bekomt steunmaatregelen voor Brusselse winkeliers
19Betalingen - Worldline neemt, in overleg met het SDZ, sterke engagementen naar de markt
20Handel - Bijna 33.000 verricht door de Economische Inspectie in 2014
22Sector - Meer stopzettingen dan starters in de horeca
23Conjunctuur - Late betalingen zijn rem op groei en tewerkstelling
24HR - Meerderheid bedrijven bezorgd over vaardigheidskloof door pensioen van babyboomers
25HR - 80% van de bedrijven aan de slag met jobstudenten in finance departement
26HR - Belgen staan op nummer 5 in de EU voor wat betreft job-tevredenheid
27ICT - 38% Belgische bedrijven voorbije jaar gehackt
28ICT - KMO's niet genoeg beschermd tegen hacking
29Vraag/Antwoord - "Hoe kan ik de arbeidsovereenkomst van mijn werknemer opzeggen?"

Mei - Juni 2015

Onderwerp

Page

3Edito - Eindelijk minder faillissementen ?
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
11Evenement - Een zeer geslaagde SDZ-conferentie!
12Actualiteit
13Politiek - Strijd tegen fraude en sociale dumping - De regering keurt een actieplan 2015
14Politiek - Bouw - We moeten stijgende faillissementscijfers stopzetten
15Conjunctuur - De ondernemingen grootste slachtoffers van laattijdige betalingen van de publieke sector
16Dossier - Onroerend - Hoe een stedenbouwkundige vergunning krijgen?
18Dossier - Milieu - Het afvalstoffenbeleid: niet zo eenvoudig
20Dossier - Milieu - Bodemvervuiling: welke zijn de regels?
21Betalingen - Elektronisch betalen en ecologie: wat il de link?
22HR - Hoe de signalen van een verkeerde aanwerving erkennen?
23HR - Carrière maken is topprioriteit van de werknemers
24Tips - 14 tips om uw klantendienst te verbeteren
26Vraag-Antwoord - "Ben ik voor de sociale zekerheid zelfstandig of ondernemer?" "Waar ligt het verschil tussen een hobby en een b
27Vraag-Antwoord - "Ik moet mijn zelfstandige activiteit stopzetten. Hoe blijf ik in orde met mijn sociale zekerheid?"
28Vraag-Antwoord - "Ik wil deze zomer een student tewerkstellen"
30ICT - Een miljard meer cyberdreigingen in 2014

Januari - Februari 2015

Onderwerp

Page

3Edito - Ondernemerschap moet vanaf de basisschool worden aangeleerd
4Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
11Vooruitgang - Gelijkschakeling van de pensioenen van de zelfstandigen en de loontrekkenden
12Sector - Een plan om de horecasector te ondersteunen
14Conjunctuur - Aantal faillissementen daalt met 8,2% in 2014
15Handel - België heeft tweede hoogste percentage winkeldiefstal in Europa
16Dossier - Ondernemen: eenmanszaak of vennootschap?
19Betalingen - Het SDZ op bezoek bij Worldline - Wat u absoluut moet weten!
20Vastgoed - Belgische kantoorkost 22% hoger dan in Nederland
21Vlaanderen - Vlaams Gewest bevoegd voor successie- en bepaalde registratierechten
22Betalingen - 1 Belg op 5 gebruikt prepaidkaarten om aankopen uit te voeren
23ICT - De grensoverschrijdende e-commerce zal tegen 2025 verdrievoudigen
24HR - Arbeidsovereenkomstenwet: het eenheidsstatuut, één jaar later….
25HR - Nieuwe reglementering van het tijdskrediet
27Tips - 4 tips om een opgeruimd kantoor te hebben
28FAQ - "Welke zijn mijn verplichtingen inzake outplacement ?"
29FAQ - "Mag ik werken tijdens mijn arbeidsongeschiktheid?"
30Handel - Een nieuw informatiesysteem voor bedrijven

November - December 2014

Onderwerp

Page

3Edito - Eindelijk een regering "zelfstandigen toegestaan?"
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Politiek -Zelfstandigen en KMO's: alles wat ons te wachten staat tijdens de zittingsduur van onze regering
17Sociaal - Nieuwe berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen
18Dossier - Het gebruik van de cloud levert bedrijven een kostenbesparing op van 25%
19 Dossier - IT en E-business Brusselse handelaars hebben meer controle over hun zichtbaarheid op het internet
21HR - Kenteringsfase Een voorzichtig positief signaal in de verloningspolitiek
24Tips - Hoe de fiscale verantwoordelijkheid vermijden in geval van overdracht van een handelsfonds ?
26Vraag-Antwoord - Hoe kan ik een vrijstelling van mijn sociale bijdragen bekomen
28 Vraag-Antwoord - Hoe het kasticket van mijn klanten afronden

September - Oktober 2014

Onderwerp

Page

3Edito - In 2014 heeft een zelfstandige nog steeds niet het recht te falen!
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
12Actualiteit
13Actualiteit
14Actualiteit
15Actualiteit
17Ondernemingszin - 43% van de Belgen weigert een failliete ondernemer een tweede kans te geven
18Dossier - Verloop van de kredietverlening aan ondernemingen
19Dossier - Een europese overeenkomst om de KMO's meer financieringsmogelijkheden te geven
20Dossier - Het Participatiefonds is in vereffening
21Dossier - Het microkrediet kent een groeiend succes !
22ICT - Facebook-gebruikers meest doelwit van accountdiefstal
23ICT - Millennials hacken zich een weg door het Belgische bedrijfsleven
24Economie - 37.362 controles door de Economische Inspectie in 2013
27HR - Belgische CFO’s en financieel directeurs werken drie van de vier weekenden
28Vraag-Antwoord - "Mag ik mijn wekelijkse rustdag kiezen?" "Ben ik nog verplicht kennisgeven van een uitverkoop aan de FOD Econo
29Vraag-Antwoord - "Wat moet ik doen als een product dat ik verkoop een risico vertoont?" "Wat is het voordeel van de erkenning de
30HR - Nieuwe wetgeving in werking

Mei - Juni 2014

Onderwerp

Page

3Edito - Verkiezingsbeloftes respecteren!
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
11Actualiteit
12Actualiteit
14Actualiteit
15Conjuctuur - Vertraging van de inflatie in België
16Conjuctuur - De helft van de Europese bedrijven lijdt onder niet-betaling van facturen!
17Dossier - Geniet van de investeringsaftrek
20Sociaal - Wachtdienst thuis of op het werk: arbeidstijd of niet?
21Management - Vijf belangrijkste knelpunten in sollicitatieprocedures
22Tips - Het telefonisch onthaal ...een uiterst belangrijk eerste contact!
23Tips - 10 verkoopslessen ...uit de voetbalwereld!
24ICT - 50% van de Belgische ondernemingen zijn slachtoffer van economische misdrijven
25ICT - Sociale media als volwaardige mobiele tool bij shoppers wereldwijd
26ICT - Exponentiële toename van de elektronische facturatie!
27ICT - Onze best vriend hoeft niet op onze bescherming tee rekenen
28ICT - Outsourcen van data is 30% goedkoper dan opslag in eigen professioneel datacenter
29Vraag-Antwoord - Solden, pre-solden: wat is toegestaan in 2014?
30Vraag-Antwoord - Wat zijn mijn rechten als ik morgen ziek word?

Maart - April 2014

Onderwerp

Page

3Edito - Onze partij is die van de zelfstandigen!
4Actualiteit
5Actualiteit
6Verkiezingen Verkiezingen van 25 mei 2014: Wat staat er ons te wachten
20ICT - Meer dan 80% van de gefailleerden in 2013 verwaarloosde het Internet!
21ICT - Dematerialiseer uw papieren om uw activiteit te optimaliseren!
22Dossier - Alles weten over de oprichting van uw onderneming!
29Vraag-Antwoord - "Ben ik verplicht een plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huur te doen?"
30Vraag-Antwoord - "Voor welke misdrijven mag ik online klacht indienen?"

Januari - Februari 2014

Onderwerp

Page

3Edito
4
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
11Actualiteit
12Actualiteit
13Fiscaliteit - België gaat verder achteruit in wereldwijde ranking
14Sociaal - Weldra nieuwe reeks pensioenhervormingen voor zelfstandigen
15Betalingen - Summiere rechtspleging om betaling te bevelen De invordering van onbetwiste schulden zal gemakkelijker worden !
16Sociaal - Actieplan tegen sociale dumping
17Dossier HR - HR-Professionals gebruiken steeds sociale media
18Dossier HR - Een nieuwe tool om uw HR politiek te optimiseren
20Dossier HR - Alles weten over de nieuwe outplacementbegeleiding
21Dossier HR - Uitzendwerk kent een groeiend succes !
23Horeca - Werkgevers kunnen aangifte op smartphone doen
24ICT - December 2013 uitstekend voor e-commerce
25ICT - KMO's gebruiken niet genoeg cloud-oplossingen
26ICT - Worden online-transacties ooit veilig?
27Vastgoed - Belgische kantoorkost 18% hoger dan Nederlandse
29Vraag/Antwoord - "Mag ik waardebonnen bieden aan mijn klanten?"
30 Vraag/Antwoord - "Moet ik mijn bestaande lift moderniseren?"

November - December 2013

Onderwerp

Page

3Edito - De lijdensweg van de werkgever
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
12Vereenvoudiging - Promotie van de e-factuur Het SDZ sluit protocol met Minister van de Administratieve Vereenvoudiging
14Betalingen - Onbetaalde facturen treffen sectoren met verschillende gevolgen
15Betalingen - Geen betaling meer zonder IBAN-nummer!
16Concurrentie - De hoge kosten van corruptie in openbare aanbestedingen
17Veiligheid - Stijging van de winkeldiefstal
18Mobiliteit - Slimme fiscaliteit om file te bestrijden
20Dossier RH - Welk eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden
22Dossier HR - Salaris: 82 aanvullende voordelen ter beschikking van de werkgevers
24Fiscaal - Weldra vereenvoudigingen!
25ICT - Op weg naar de "100% digitale" onderneming
26ICT -Eén verkoper op tien in overtreding op Internet
27ICT - Facebook, eerste platform ook voor professionele doeleinden
28Vraag/Antwoord - "Mag ik mijn werknemers verplichten bij koude temperaturen te werken?"
29Vraag/Antwoord - "Hoe wordt men een erkende aannemer?"
30Vraag/Antwoord - "Welk statuut voor mijn helper?"

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be