Ondernemer & Zelfstandige

De inhoud van ons laatste magazine is voorbehouden voor onze leden. Om toegang te krijgen, moet u inloggen (via "Mijn SDZ" hiernaast). Daarentegen, de vorige magazines kan u vrij bekijken.

December 2015

Onderwerp

Page

3Editoriaal
4Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
12Actualiteit
13Actie - 580 miljoen EUR voor de zelfstandigen en de KMO’s
14Bilan - 16 sterke maatregelen in het voordeel van de zelfstandigen op één jaar tijd!
17Sociaal - België is het derde duurste land in Europa voor ontslag
18Actie - Het SDZ bekomt steunmaatregelen voor Brusselse winkeliers
19Betalingen - Worldline neemt, in overleg met het SDZ, sterke engagementen naar de markt
20Handel - Bijna 33.000 verricht door de Economische Inspectie in 2014
22Sector - Meer stopzettingen dan starters in de horeca
23Conjunctuur - Late betalingen zijn rem op groei en tewerkstelling
24HR - Meerderheid bedrijven bezorgd over vaardigheidskloof door pensioen van babyboomers
25HR - 80% van de bedrijven aan de slag met jobstudenten in finance departement
26HR - Belgen staan op nummer 5 in de EU voor wat betreft job-tevredenheid
27ICT - 38% Belgische bedrijven voorbije jaar gehackt
28ICT - KMO's niet genoeg beschermd tegen hacking
29Vraag/Antwoord - "Hoe kan ik de arbeidsovereenkomst van mijn werknemer opzeggen?"

Mei - Juni 2015

Onderwerp

Page

3Edito - Eindelijk minder faillissementen ?
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
11Evenement - Een zeer geslaagde SDZ-conferentie!
12Actualiteit
13Politiek - Strijd tegen fraude en sociale dumping - De regering keurt een actieplan 2015
14Politiek - Bouw - We moeten stijgende faillissementscijfers stopzetten
15Conjunctuur - De ondernemingen grootste slachtoffers van laattijdige betalingen van de publieke sector
16Dossier - Onroerend - Hoe een stedenbouwkundige vergunning krijgen?
18Dossier - Milieu - Het afvalstoffenbeleid: niet zo eenvoudig
20Dossier - Milieu - Bodemvervuiling: welke zijn de regels?
21Betalingen - Elektronisch betalen en ecologie: wat il de link?
22HR - Hoe de signalen van een verkeerde aanwerving erkennen?
23HR - Carrière maken is topprioriteit van de werknemers
24Tips - 14 tips om uw klantendienst te verbeteren
26Vraag-Antwoord - "Ben ik voor de sociale zekerheid zelfstandig of ondernemer?" "Waar ligt het verschil tussen een hobby en een b
27Vraag-Antwoord - "Ik moet mijn zelfstandige activiteit stopzetten. Hoe blijf ik in orde met mijn sociale zekerheid?"
28Vraag-Antwoord - "Ik wil deze zomer een student tewerkstellen"
30ICT - Een miljard meer cyberdreigingen in 2014

Januari - Februari 2015

Onderwerp

Page

3Edito - Ondernemerschap moet vanaf de basisschool worden aangeleerd
4Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
11Vooruitgang - Gelijkschakeling van de pensioenen van de zelfstandigen en de loontrekkenden
12Sector - Een plan om de horecasector te ondersteunen
14Conjunctuur - Aantal faillissementen daalt met 8,2% in 2014
15Handel - België heeft tweede hoogste percentage winkeldiefstal in Europa
16Dossier - Ondernemen: eenmanszaak of vennootschap?
19Betalingen - Het SDZ op bezoek bij Worldline - Wat u absoluut moet weten!
20Vastgoed - Belgische kantoorkost 22% hoger dan in Nederland
21Vlaanderen - Vlaams Gewest bevoegd voor successie- en bepaalde registratierechten
22Betalingen - 1 Belg op 5 gebruikt prepaidkaarten om aankopen uit te voeren
23ICT - De grensoverschrijdende e-commerce zal tegen 2025 verdrievoudigen
24HR - Arbeidsovereenkomstenwet: het eenheidsstatuut, één jaar later….
25HR - Nieuwe reglementering van het tijdskrediet
27Tips - 4 tips om een opgeruimd kantoor te hebben
28FAQ - "Welke zijn mijn verplichtingen inzake outplacement ?"
29FAQ - "Mag ik werken tijdens mijn arbeidsongeschiktheid?"
30Handel - Een nieuw informatiesysteem voor bedrijven

November - December 2014

Onderwerp

Page

3Edito - Eindelijk een regering "zelfstandigen toegestaan?"
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Politiek -Zelfstandigen en KMO's: alles wat ons te wachten staat tijdens de zittingsduur van onze regering
17Sociaal - Nieuwe berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen
18Dossier - Het gebruik van de cloud levert bedrijven een kostenbesparing op van 25%
19 Dossier - IT en E-business Brusselse handelaars hebben meer controle over hun zichtbaarheid op het internet
21HR - Kenteringsfase Een voorzichtig positief signaal in de verloningspolitiek
24Tips - Hoe de fiscale verantwoordelijkheid vermijden in geval van overdracht van een handelsfonds ?
26Vraag-Antwoord - Hoe kan ik een vrijstelling van mijn sociale bijdragen bekomen
28 Vraag-Antwoord - Hoe het kasticket van mijn klanten afronden

September - Oktober 2014

Onderwerp

Page

3Edito - In 2014 heeft een zelfstandige nog steeds niet het recht te falen!
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
12Actualiteit
13Actualiteit
14Actualiteit
15Actualiteit
17Ondernemingszin - 43% van de Belgen weigert een failliete ondernemer een tweede kans te geven
18Dossier - Verloop van de kredietverlening aan ondernemingen
19Dossier - Een europese overeenkomst om de KMO's meer financieringsmogelijkheden te geven
20Dossier - Het Participatiefonds is in vereffening
21Dossier - Het microkrediet kent een groeiend succes !
22ICT - Facebook-gebruikers meest doelwit van accountdiefstal
23ICT - Millennials hacken zich een weg door het Belgische bedrijfsleven
24Economie - 37.362 controles door de Economische Inspectie in 2013
27HR - Belgische CFO’s en financieel directeurs werken drie van de vier weekenden
28Vraag-Antwoord - "Mag ik mijn wekelijkse rustdag kiezen?" "Ben ik nog verplicht kennisgeven van een uitverkoop aan de FOD Econo
29Vraag-Antwoord - "Wat moet ik doen als een product dat ik verkoop een risico vertoont?" "Wat is het voordeel van de erkenning de
30HR - Nieuwe wetgeving in werking

Mei - Juni 2014

Onderwerp

Page

3Edito - Verkiezingsbeloftes respecteren!
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
11Actualiteit
12Actualiteit
14Actualiteit
15Conjuctuur - Vertraging van de inflatie in België
16Conjuctuur - De helft van de Europese bedrijven lijdt onder niet-betaling van facturen!
17Dossier - Geniet van de investeringsaftrek
20Sociaal - Wachtdienst thuis of op het werk: arbeidstijd of niet?
21Management - Vijf belangrijkste knelpunten in sollicitatieprocedures
22Tips - Het telefonisch onthaal ...een uiterst belangrijk eerste contact!
23Tips - 10 verkoopslessen ...uit de voetbalwereld!
24ICT - 50% van de Belgische ondernemingen zijn slachtoffer van economische misdrijven
25ICT - Sociale media als volwaardige mobiele tool bij shoppers wereldwijd
26ICT - Exponentiële toename van de elektronische facturatie!
27ICT - Onze best vriend hoeft niet op onze bescherming tee rekenen
28ICT - Outsourcen van data is 30% goedkoper dan opslag in eigen professioneel datacenter
29Vraag-Antwoord - Solden, pre-solden: wat is toegestaan in 2014?
30Vraag-Antwoord - Wat zijn mijn rechten als ik morgen ziek word?

Maart - April 2014

Onderwerp

Page

3Edito - Onze partij is die van de zelfstandigen!
4Actualiteit
5Actualiteit
6Verkiezingen Verkiezingen van 25 mei 2014: Wat staat er ons te wachten
20ICT - Meer dan 80% van de gefailleerden in 2013 verwaarloosde het Internet!
21ICT - Dematerialiseer uw papieren om uw activiteit te optimaliseren!
22Dossier - Alles weten over de oprichting van uw onderneming!
29Vraag-Antwoord - "Ben ik verplicht een plaatsbeschrijving bij de aanvang van de huur te doen?"
30Vraag-Antwoord - "Voor welke misdrijven mag ik online klacht indienen?"

Januari - Februari 2014

Onderwerp

Page

3Edito
4
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
11Actualiteit
12Actualiteit
13Fiscaliteit - België gaat verder achteruit in wereldwijde ranking
14Sociaal - Weldra nieuwe reeks pensioenhervormingen voor zelfstandigen
15Betalingen - Summiere rechtspleging om betaling te bevelen De invordering van onbetwiste schulden zal gemakkelijker worden !
16Sociaal - Actieplan tegen sociale dumping
17Dossier HR - HR-Professionals gebruiken steeds sociale media
18Dossier HR - Een nieuwe tool om uw HR politiek te optimiseren
20Dossier HR - Alles weten over de nieuwe outplacementbegeleiding
21Dossier HR - Uitzendwerk kent een groeiend succes !
23Horeca - Werkgevers kunnen aangifte op smartphone doen
24ICT - December 2013 uitstekend voor e-commerce
25ICT - KMO's gebruiken niet genoeg cloud-oplossingen
26ICT - Worden online-transacties ooit veilig?
27Vastgoed - Belgische kantoorkost 18% hoger dan Nederlandse
29Vraag/Antwoord - "Mag ik waardebonnen bieden aan mijn klanten?"
30 Vraag/Antwoord - "Moet ik mijn bestaande lift moderniseren?"

November - December 2013

Onderwerp

Page

3Edito - De lijdensweg van de werkgever
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
12Vereenvoudiging - Promotie van de e-factuur Het SDZ sluit protocol met Minister van de Administratieve Vereenvoudiging
14Betalingen - Onbetaalde facturen treffen sectoren met verschillende gevolgen
15Betalingen - Geen betaling meer zonder IBAN-nummer!
16Concurrentie - De hoge kosten van corruptie in openbare aanbestedingen
17Veiligheid - Stijging van de winkeldiefstal
18Mobiliteit - Slimme fiscaliteit om file te bestrijden
20Dossier RH - Welk eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden
22Dossier HR - Salaris: 82 aanvullende voordelen ter beschikking van de werkgevers
24Fiscaal - Weldra vereenvoudigingen!
25ICT - Op weg naar de "100% digitale" onderneming
26ICT -Eén verkoper op tien in overtreding op Internet
27ICT - Facebook, eerste platform ook voor professionele doeleinden
28Vraag/Antwoord - "Mag ik mijn werknemers verplichten bij koude temperaturen te werken?"
29Vraag/Antwoord - "Hoe wordt men een erkende aannemer?"
30Vraag/Antwoord - "Welk statuut voor mijn helper?"

September - Oktober 2013

Onderwerp

Page

3Edito - Eindelijk een herstel?
4Actualiteit
6Actualiteit
8Actualiteit
10Actualiteit
11Actualiteit
12Actualiteit
14Relatie KMO en Bank Goed, maar de banken hebben het laatste woord…
15De Belg werkt 6 maanden per jaar voor de fiscus
17Het SDZ brengt de wettigheid van de vennootschapsbijdrage op de helling
18Een wettelijke definitie voor ambachtlieden
19Erkenning van het milieubeheersysteem van uw bedrijf
22Publireportage - Datacenters worden almaar efficiënter en groener
24Faillissementen: slagveld op het eerste semester 2013
25Faillissementen: slagveld op het eerste semester 2013
27Cyberaanvallen leveren grote schadepost aan bedrijven
28"I ben het slachtoffer van vervalsing"
29"Ik zou mij enkele weken willen laten vervangen…"
30"Moet mijn medewerker beschouwd worden als werknemer of als zelfstandige?"

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be