Ondernemer & Zelfstandige

De inhoud van ons laatste magazine is voorbehouden voor onze leden. Om toegang te krijgen, moet u inloggen (via "Mijn SDZ" hiernaast). Daarentegen, de vorige magazines kan u vrij bekijken.

Oktober - November 2017

Onderwerp

Page

3Edito: Hoe gaan we de kleinhandel in onze binnensteden redden ?
4-7Actualiteit: Weetjes
9Betalingen: Worldline Packs nu ook voor wie enkel Bancontact aanvaardt
10Sociaal: Vrouwen krijgen 34% minder pensioen dan mannen
15Voordeel: Orange, nieuwe partner van het SDZ
16 - 17Tips: Hoe bewijst u de basiskennis bedrijfsbeheer ?
18ICT: KMO’s onwetend over documentbeheer
19ICT: Cloud maakt bedrijven wendbaarder en flexibeler
20-22Vraag - Antwoord: “Hoe de benaming van mijn onderneming kiezen ?”

Juni - Juli - Augustus 2017

Onderwerp

Page

3Editoriaal: We moeten de kleinhandel beschermen !
4-7Actualiteit - Weetjes
8-11Vooruitgang: Al vele positieve federale maatregelen voor de zelfstandigen en KMO’s
12Veiligheid: Een batterij maatregelen om de winkeliers te helpen tegen de criminaliteit
13Voordeel: Voorkeurtarieven Sodexo Card voor SDZ-leden
14-15Voordeel: Weet u nog, een jaar geleden?
16Voordeel: Total Gas & Power en Lampiris slaan de handen in elkaar
18ICT: Elektronische facturatie: meer besparingen voor uw onderneming
19ICT: De Belgische handelaars zijn volop bezig met connected retail
20-22Vraag-Antwoord: Een student aanwerven tijdens de vakantie ?

April - Mei 2017

Onderwerp

Page

3Editoriaal - Dames en heren, politiekers, Wordt wakker !
4 ►7Actualiteit - Weetjes
8Vooruitgang - Meer overlevingskansen voor ondernemingen
9Vooruitgang - Zelfstandigen zullen hun studiejaren voor het pensioen regulariseren
10ICT - 12 tips om U te beschermen tegen cybercriminelen
11Onderzoek - E-business, crowdfunding, co-working...
12►13Betalingen - Geen verrassingen meer met de Worldline Packs
14Voordeel - Geniet van belangrijke kortingen op uw gas en elektriciteit !
16►17HR - Minder stopzettingen arbeidsovereenkomsten op korte termijn
18►19Conjunctuur - Belgische CEO's hebben veel vertrouwen in groei
20►21Vraag/Antwoord - " Hoe factuurfraude vermijden ? "
22Vraag/Antwoord - " Mijn handelsnaam wordt door een ander op Internet gebruikt ! "

Januari - Februari 2017

Onderwerp

Page

3Editoriaal - Te veel belastingen !
4Actualiteit - Weetjes
6Vooruitgang - Wat verandert er voor de zelfstandigen op 1 januari 2017 ?
9Actualiteit - Studentjobs: 50 dagen worden 475 uur
10Voordeel - Total Gas & Power Belgium, nieuwe partner van het SDZ
12Concurrentie - 35.416 controles door de Economische Inspectie
14Betalingen - Historische recordstijging: 30% meer elektronische betalingen voor bedragen tot 5 EUR
15Betalingen - E-commerce volop in ontwikkeling
16Ondernemen - Sociaal Statuut: Meer Belgen wagen sprong van bij- naar hoofdberoep
17Ondernemen - 50-plussers en vrouwen zetten economie binnenkort op zijn kop
18Vraag-Antwoord - « Ben ik verplicht een plaatsbeschrijving op te stellen ? »
19Vraag-Antwoord - « Ik ben arbeidsongeschikt. Op hoeveel uitkering heb ik recht ? »
20Vraag-Antwoord -« Dien ik een oorsprongsattest op mijn producten aan te brengen ? »
21Vraag-Antwoord - « Mag mijn concurrent lanceringsprijzen toepassen ? »
22Vraag-Antwoord - « Op welke waarborg hebben mijn klanten recht ? »

September - Oktober 2016

Onderwerp

Page

3Editoriaal: Jongeren aanmoedigen te ondernemen !
4Actualiteit: Weetjes
8Vooruitgang:Eindelijk een recht op werkloosheidsuitkeringen voor zelfstandigen
9Vooruitgang:Een sociaal statuut voor de student-ondernemer
10Vooruitgang:De minimumpensioenen voor zelfstandigen en loontrekkenden zijn gelijkgeschakeld
11Vooruitgang:De strijd tegen de sociale dumping krijgt eindelijk versterking !
12Vooruitgang:Weldra 12 weken moederschapsverlof voor de vrouwelijke zelfstandigen
13Vooruitgang:De hoedanigheid van ambachtsman is officieel erkend
14Voordeel: Een nieuwe vereenvoudigde invorderingsprocedure !
17Betalingen:Kinderspel met de Worldline Gift&Loyalty Card !
18Beheer: Belgische braafheid kost ondernemers 4,6 miljard euro
19Vraag-Antwoord: « Mag ik meerdere goederen verkopen voor de prijs van één goed ?»
20Vraag-Antwoord: « Wat gebeurt er met mijn huurcontract in geval van verkoop van het gehuurde pand ? »
21Vraag-Antwoord: « Hoe kan ik mijn voorraad uitverkopen ? »
22Vraag-Antwoord:« Is het interessant een financieringshuur af te sluiten ?»

April - Mei 2016

Onderwerp

Page

3Editoriaal: De Brusselse voetgangerszone moet dringend aangepast worden
4Actualiteit
11Vooruitgang - Strijd tegen sociale dumping !
12Betalingen - Consumenten combineren fysiek, online en mobiel shoppen
13Handel - Aanpak economische Inspectie tegen reclameronselaars loont
14Vereenvouding - Nieuw online meldpunt voor misleiding, fraude en oplichting
15Vooruitgang - Federale regering ondersteunt het vrouwelijk ondernemerschap
17Grote markt - Europeses Commissie stelt hervorming detacheringsrichtlijn voor
18Human Resources - "Traditionele" manier van aanwerven nog steeds geliefd
19ICT - De 3 meest onderschatte bedrijfsrisico's van 2016
20Vraag-Antwoord - "Hoe de arbeidsongeschiktheid van mijn werknemer controleren ?"
22ITC - Facebook functie "vertrouwde contacten"

December 2015

Onderwerp

Page

3Editoriaal
4Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
12Actualiteit
13Actie - 580 miljoen EUR voor de zelfstandigen en de KMO’s
14Bilan - 16 sterke maatregelen in het voordeel van de zelfstandigen op één jaar tijd!
17Sociaal - België is het derde duurste land in Europa voor ontslag
18Actie - Het SDZ bekomt steunmaatregelen voor Brusselse winkeliers
19Betalingen - Worldline neemt, in overleg met het SDZ, sterke engagementen naar de markt
20Handel - Bijna 33.000 verricht door de Economische Inspectie in 2014
22Sector - Meer stopzettingen dan starters in de horeca
23Conjunctuur - Late betalingen zijn rem op groei en tewerkstelling
24HR - Meerderheid bedrijven bezorgd over vaardigheidskloof door pensioen van babyboomers
25HR - 80% van de bedrijven aan de slag met jobstudenten in finance departement
26HR - Belgen staan op nummer 5 in de EU voor wat betreft job-tevredenheid
27ICT - 38% Belgische bedrijven voorbije jaar gehackt
28ICT - KMO's niet genoeg beschermd tegen hacking
29Vraag/Antwoord - "Hoe kan ik de arbeidsovereenkomst van mijn werknemer opzeggen?"

Mei - Juni 2015

Onderwerp

Page

3Edito - Eindelijk minder faillissementen ?
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Actualiteit
11Evenement - Een zeer geslaagde SDZ-conferentie!
12Actualiteit
13Politiek - Strijd tegen fraude en sociale dumping - De regering keurt een actieplan 2015
14Politiek - Bouw - We moeten stijgende faillissementscijfers stopzetten
15Conjunctuur - De ondernemingen grootste slachtoffers van laattijdige betalingen van de publieke sector
16Dossier - Onroerend - Hoe een stedenbouwkundige vergunning krijgen?
18Dossier - Milieu - Het afvalstoffenbeleid: niet zo eenvoudig
20Dossier - Milieu - Bodemvervuiling: welke zijn de regels?
21Betalingen - Elektronisch betalen en ecologie: wat il de link?
22HR - Hoe de signalen van een verkeerde aanwerving erkennen?
23HR - Carrière maken is topprioriteit van de werknemers
24Tips - 14 tips om uw klantendienst te verbeteren
26Vraag-Antwoord - "Ben ik voor de sociale zekerheid zelfstandig of ondernemer?" "Waar ligt het verschil tussen een hobby en een b
27Vraag-Antwoord - "Ik moet mijn zelfstandige activiteit stopzetten. Hoe blijf ik in orde met mijn sociale zekerheid?"
28Vraag-Antwoord - "Ik wil deze zomer een student tewerkstellen"
30ICT - Een miljard meer cyberdreigingen in 2014

Januari - Februari 2015

Onderwerp

Page

3Edito - Ondernemerschap moet vanaf de basisschool worden aangeleerd
4Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
11Vooruitgang - Gelijkschakeling van de pensioenen van de zelfstandigen en de loontrekkenden
12Sector - Een plan om de horecasector te ondersteunen
14Conjunctuur - Aantal faillissementen daalt met 8,2% in 2014
15Handel - België heeft tweede hoogste percentage winkeldiefstal in Europa
16Dossier - Ondernemen: eenmanszaak of vennootschap?
19Betalingen - Het SDZ op bezoek bij Worldline - Wat u absoluut moet weten!
20Vastgoed - Belgische kantoorkost 22% hoger dan in Nederland
21Vlaanderen - Vlaams Gewest bevoegd voor successie- en bepaalde registratierechten
22Betalingen - 1 Belg op 5 gebruikt prepaidkaarten om aankopen uit te voeren
23ICT - De grensoverschrijdende e-commerce zal tegen 2025 verdrievoudigen
24HR - Arbeidsovereenkomstenwet: het eenheidsstatuut, één jaar later….
25HR - Nieuwe reglementering van het tijdskrediet
27Tips - 4 tips om een opgeruimd kantoor te hebben
28FAQ - "Welke zijn mijn verplichtingen inzake outplacement ?"
29FAQ - "Mag ik werken tijdens mijn arbeidsongeschiktheid?"
30Handel - Een nieuw informatiesysteem voor bedrijven

November - December 2014

Onderwerp

Page

3Edito - Eindelijk een regering "zelfstandigen toegestaan?"
4Actualiteit
5Actualiteit
6Actualiteit
7Actualiteit
8Actualiteit
9Actualiteit
10Politiek -Zelfstandigen en KMO's: alles wat ons te wachten staat tijdens de zittingsduur van onze regering
17Sociaal - Nieuwe berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen
18Dossier - Het gebruik van de cloud levert bedrijven een kostenbesparing op van 25%
19 Dossier - IT en E-business Brusselse handelaars hebben meer controle over hun zichtbaarheid op het internet
21HR - Kenteringsfase Een voorzichtig positief signaal in de verloningspolitiek
24Tips - Hoe de fiscale verantwoordelijkheid vermijden in geval van overdracht van een handelsfonds ?
26Vraag-Antwoord - Hoe kan ik een vrijstelling van mijn sociale bijdragen bekomen
28 Vraag-Antwoord - Hoe het kasticket van mijn klanten afronden

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be