'pensioenen'

Ondernemen - Rijksdienst voor Pensioenen : Een klachtendienst 29/03/2010

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) heeft een dienst Klachtenmanagement opgericht. U kan er terecht met klachten over de wachttijden aan de telefoon, de problemen met toegankelijkheid, de leesbaarheid van de brieven, de vriendelijkheid van het personeel,...Een klacht indienen kan via een formulier, dat terug te vinden is op de website van de RVP. U kan het ook telefonisch aanvragen op het nummer... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be