'Algemeen'

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: uitbreiding van het overbruggingsrecht 16/09/2019

Het overbruggingsrecht bestaat uit een uitkering en het behoud van sommige sociale rechten zonder de betaling van sociale bijdragen, voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit om bepaalde redenen stopzetten of onderbreken. Dat recht wordt uitgebreid vanaf 1 juli 2019: - Failliet verklaarde helpers en meewerkende echtgenoten in maxistatuut komen ook in aanmerking voor de eerste pijler "... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: verhoging van bepaalde sociale uitkeringen op 1 juli 2019 16/09/2019

Op 1 juli 2019 werden bepaalde uitkeringen verhoogd: Op 1 juli 2019 werden bepaalde uitkeringen verhoogd: -       de adoptie-uitkering; -       de uitkering voor pleegouderverlof; -       de uitkering voor mantelzorg; -       de moederschapsuitkering; -       de vaderschaps- en geboorte-uitkering... Lees verder

Algemeen - Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector: verplichte verzekering 16/09/2019

Het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2019 publiceerde de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke... Lees verder

Algemeen - Wetboek van vennootschappen: inwerkingtreding van de hervorming 09/07/2019

  Op 28 februari 2019 heeft het Parlement een belangrijke modernisering van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht goedgekeurd. Het nieuwe wetboek wordt stapsgewijs van toepassing vanaf 1 mei 2019. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen  1.Onderscheid burgerlijke- en handelsvennootschappen verdwijnt Het nieuwe Wetboek maakt geen verschil meer tussen vennootschappen met en... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na de wettelijke pensioenleeftijd 09/07/2019

Momenteel heeft een zelfstandige die na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd blijft werken, geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om de voortzetting van de beroepsactiviteiten na de wettelijke pensioenleeftijd aan te moedigen, heeft de regering in het kader van de Jobs Deal besloten om zelfstandigen, die hun beroepsactiviteit na het bereiken van die leeftijd voortzetten,... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: een vaderschaps- en geboorteverlof 09/07/2019

Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder zijn geworden recht op het vaderschaps- en geboorteverlof. Zij kunnen hun beroepsactiviteit onderbreken gedurende maximum 10 dagen of maximum 20 halve dagen, in een periode van vier maanden na de geboorte. Zij ontvangen een vaderschaps- en geboorte-uitkering van 80,82 euro per dag of 40,41 euro per halve dag. Het vaderschaps- en... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: een pleegouderverlof 09/07/2019

Sinds 1 januari 2019 kunnen zelfstandigen tijdelijk hun beroepsactiviteit onderbreken om een minderjarig kind in hun gezin te onthalen naar aanleiding van langdurige pleegzorg. Tijdens die periode krijgen ze een uitkering. Langdurige pleegzorg is de pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder of dezelfde... Lees verder

Algemeen - Online shoppen: uw rechten als koper in de Europese Unie 09/07/2019

Shopt u soms online? Dan weet u ook dat dit niet steeds van een leien dakje loopt. Gelukkig bent u dankzij de EU-wetgeving beschermd als consument. U wenst een aankoop te annuleren of een product te retourneren? Er is een probleem met een levering? Of u wilt een defect product laten vervangen of repareren? Dankzij de nieuwe shopping tool van Your Europe, vindt u alle informatie over uw rechten... Lees verder

Algemeen - Kruispuntbank van Ondernemingen: enkele wijzigingen 09/07/2019

Sedert 1 mei 2019, naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de Kruispuntbank van Ondernemingen een aantal wijzigingen ondergaan. Die wijzigingen hebben betrekking op: - de rechtsvormen; - de codes “wettelijke functies”; - de vermelding van een e-mailadres en van een website; - de heropening van de vereffening; - de aanpassing van... Lees verder

Algemeen - ‘Zelfstandige worden’: nieuwe editie van de brochure 09/07/2019

Wilt u zich ook in het avontuur storten door een eigen onderneming op te starten? Neem dan zeker eerst de tijd om uw project goed voor te bereiden. Zo worden uw slaagkansen een stuk groter! De brochure ‘zelfstandige worden’ van de FOD Economie informeert u over de belangrijkste stappen voor het oprichten van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be