'Algemeen'

Algemeen - Invoering voertuig: douanevignet voortaan elektronisch 09/07/2019

Vanaf vandaag kunnen particulieren en bedrijven via een elektronische toepassing bij de Douane een vignet aanvragen om een ingevoerd voertuig of vervoermiddel te kunnen inschrijven bij de DIV.Het zogenaamde vignet 705 kan voortaan via de gelijknamige elektronische toepassing E705in “MyMinfin” van de FOD Financiën worden aangevraagd. Deze nieuwe applicatie biedt tal van voordelen: burgers en... Lees verder

Algemeen - Jaarverslag 2018 van de federale Ombudsman: digitalisering moet er meer zijn voor de burger! 09/07/2019

De online diensten van de federale overheid maken het leven van de burgers soms erg lastig. Tot die vaststelling komt de federale Ombudsman in zijn jaarverslag 2018 dat 21 mei 2019 openbaar werd gemaakt. Voor de federale Ombudsman betekent digitalisering niet altijd een betere dienstverlening.  De online diensten van de federale overheid maken het leven van de burgers soms erg lastig. Tot... Lees verder

Algemeen - Fiscaal: hoe buitenlandse rekeningen aangeven? 09/07/2019

Hebt u een rekening of levensverzekering in het buitenland? Die moet u vermelden in uw belastingaangifte. Uw buitenlandse rekeningen moet u ook bij de Nationale Bank van België aangeven.Misschien hebt u begin mei een brief van ons ontvangen waarin we u meldden dat u in 2017 een buitenlandse rekening of levensverzekering had die u niet in uw belastingaangifte van 2018 vermeld hebt. Hebt u een... Lees verder

Algemeen - HR: Uw arbeidsreglement online neerleggen 09/07/2019

Elke werkgever, ongeacht of hij behoort tot de privésector of de publieke sector, moet een arbeidsreglement opstellen vanaf het ogenblik dat hij zijn eerste werknemer tewerkstelt. Dit document wordt, gedurende het bestaan van de onderneming, geregeld aangepast of aangevuld (bv. bij invoering van nieuwe werktijden, vervangingsdagen van feestdagen enz.). Elke werkgever, ongeacht of hij behoort tot... Lees verder

Algemeen - Geneesmiddelen voor ambulante patiënten: elektronisch voorschrift bijna verplicht 09/07/2019

De ministerraad van 01 maart 2019 een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten. De ministerraad van 01 maart 2019 een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het elektronisch voorschrift van... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van zelfstandigen: vennootschapsbijdrage voor 2019 09/07/2019

De ministerraad van 22 maart 2019 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2019 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen. De ministerraad van 22 maart 2019 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2019 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt voor 2019... Lees verder

Algemeen - Muziekgebruikers in het openbaar: niek platform voor het beheer van auteurs- en naburige rechten 09/07/2019

De ministerraad van 29 maart 2019 keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een uniek platform creëren voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten door gebruikers van muziek in het openbaar. De ministerraad van 29 maart 2019 keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een uniek platform creëren voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten door gebruikers... Lees verder

Algemeen - Werk en gezondheid: nieuwe website over burn-out 09/07/2019

De website “Stress en burn-out” geeft informatie over hoe men burn-out kan voorkomen, herkennen en overwinnen. De website “Stress en burn-out” geeft informatie over hoe men burn-out kan voorkomen, herkennen en overwinnen. Men vindt er ook inlichtingen over hulpverleners, opleidingen en financiële tussenkomsten. De website werd gecreëerd voor het brede publiek, maar biedt ook gerichte informatie... Lees verder

Algemeen - Nieuwe prodedure - Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen 20/03/2019

Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving waarbij de zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen kunnen aanvragen hervormd. De aanvragen zullen behandeld worden door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en niet langer door de Commissie bij de FOD Sociale Zekerheid. Om de overgang vlot te laten verlopen, kunnen de socialeverzekeringsfondsen geen nieuwe... Lees verder

Algemeen - Cryptojacking: CERT.be waarschuwt voor nieuw bedrog 23/10/2018

Afgelopen maanden merken wij een nieuw fenomeen op: cryptojacking. We zien zowel een toename van het aantal infecties als van de complexiteit ervan. Het aantal waarnemingen van coinminers bij eindgebruikers is in 2017 met 8500 procent toegenomen. Aan dit tempo verwachten wij dat cryptojacking een grotere bedreiging wordt dan ransomware. Daarom publiceren wij een brochure over... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be