'Europa'

Europa - Landbouw - Europa laat het gebruik van basisstoffen toe 27/08/2014

Dankzij een nieuwe Europese goedkeuringsprocedure zullen bepaalde producten die niet als gewasbeschermingsmiddel op de markt worden gebracht toch voor de bescherming van gewassen mogen worden gebruikt. Deze zogenaamde “basisstoffen” staan op een positieve lijst met hun specifieke dosering en toepassingen. Twee basisstoffen zijn intussen goedgekeurd: heermoes en chitosan hydrochloride.... Lees verder

Europa - Nieuw bankbiljet van 5 euro 18/06/2013

Er is een nieuw bankbiljet van 5 euro in omloop. Het gaat om het eerste bankbiljet uit de Europa-serie die vanaf dit jaar geleidelijk wordt ingevoerd. De serie maakt gebruik van de nieuwe technieken op het vlak van de beveiliging en de productie van bankbiljetten. De huidige biljetten van 5 euro van de eerste serie blijven in eerste instantie voortbestaan naast de nieuwe bankbiljetten. Ze worden... Lees verder

Europa - De EU vraagt uw mening over de promotie van bioproductie in Europa 29/01/2013

De Europese Commissie wil de regels voor biovoeding verbeteren en de vraag ernaar stimuleren. In eenonlineraadpleging kunt u uw mening geven over en ideeën formuleren rond bioproductie. De Commissie zal hiermee rekening houden in de volgende fasen van de besluitvorming. De Commissie wil de uiteindelijke voorstellen tot wijziging van de regels tegen het einde van dit jaar op tafel leggen. U... Lees verder

Europa - Uw rechten als EU-burger: geef uw mening 26/06/2012

Van 9 mei tot 9 september 2012 kunt u uw mening geven over uw rechten als EU-burger via een openbare raadpleging van de Europese Commissie.De Commissie wil graag weten met welke problemen u als Europeaan die in de Europese Unie leeft, studeert, werkt, consumeert of reist in het dagelijkse leven geconfronteerd wordt. Ook verneemt zij graag van u welke middelen die hindernissen kunnen wegnemen om... Lees verder

Europa - Europa helpt jongeren om hun dromen te realiseren 26/06/2012

In de Europese Unie zijn bijna 5,5 miljoen jongeren onder 25 jaar werkloos. Ongeveer 53% van de jongeren zijn bereid om naar een andere lidstaat te verhuizen als dat hen zou helpen om werk te vinden. Nochtans blijkt dat slechts 3% van de Europese bevolking in een ander land dan het geboorteland woont. 33% van de belangstellenden geven aan dat voornamelijk financiële redenen hen beletten deze stap... Lees verder

Europa - Persbericht: Sperperiode: Sabine Laruelle verheugt zich over de beschikking uitgesproken door het Europees Hof van Justitie 14/07/2011

Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, neemt tevreden nota van de beschikking van het Europees Hof van Justitie van 30 juni betreffende de conformiteit van de sperperiode met het Europees recht. “Omdat zij tot doel heeft de concurrentie tussen de grote ketens en de zelfstandige handelaars te beschermen, moet deze wachtperiode worden behouden! Ik heb me al... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be