'Sectoren'

Sectoren - ‘Geregistreerd Kassasysteem - Horeca’ (GKS) Beslissing van het kernkabinet 18/02/2016

Het kernkabinet heeft, naar aanleiding van het arrest van de Raad van State, beslist de wetgeving over de invoering en het gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) aan te passen. Elke uitbating waarvan minimum 10% van de omzet bestond uit de consumptie van maaltijden ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) was verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een GKS. Elke... Lees verder

Sectoren - Huisarts - Derde betaler verplicht 24/11/2015

Vanaf 1 oktober 2015 moet een huisarts bij zijn raadplegingen de regeling "derde betaler" toepassen voor patiënten die van de verhoogde tegemoetkoming genieten. Die patiënten vormen een erg kwetsbare groep. Voor een raadpleging van een huisarts betaalden ze tot nu slechts een persoonlijk aandeel (remgeld) van 1 of 1,5 EUR maar ze moesten toch het ereloon voorschieten bij de raadpleging en... Lees verder

Sectoren - Inschrijving van voertuigen - Vaststelling van de vergoedingen 02/11/2015

De ministerraad van 11/09/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoedingen voor de inschrijving van voertuigen aanpast. De wijziging van de vergoedingen beantwoordt aan twee doelstellingen:-       de dekking van bepaalde werkingskosten voor de concessionaris, op dit ogenblik bpost;-       een betere... Lees verder

Sectoren - Onlineshops - 97% van de webwinkels respecteert de consumentenwetgeving 02/11/2015

Uit een onderzoek van 266 Belgische webwinkels bleek dat 97% de regels respecteert. Tussen oktober 2014 en februari 2015 onderwierp de Economische Inspectie van de FOD Economie 266 onlineshops uit diverse sectoren aan een grondige controle. In totaal werden 7 processen-verbaal doorgestuurd naar het parket. Steeds meer Belgen doen hun aankopen onlineUit de Barometer van de informatiemaatschappij... Lees verder

Sectoren - Arbeidsongevallenwet - Wijziging criteria 28/10/2015

De ministerraad van 24/09/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 23 december 2008 wijzigt, tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s. Ondernemingen die ‘een onevenredig verzwaard risico’ vertonen in vergelijking met hun sectorgenoten, moeten een forfaitaire bijdrage betalen... Lees verder

Sectoren - Voertuigen - Car-Pass en Renta strijden samen tegen tellerfraude 13/10/2015

Car-Pass en Renta ondertekenen vandaag  een overeenkomst om samen te strijden tegen het terugdraaien van kilometertellers van voertuigen. Deze praktijk verstoort immers grondig de handel in tweedehands voertuigen. Het benadeelt niet alleen zorgt voor onzekerheid bij de berekening van restwaarden, werpt een smet op de reputatie van alle eerlijke ondernemingen die betrokken zijn in deze handel... Lees verder

Sectoren - Moeilijkheden in land- en tuinbouwsector door Russisch invoerverbod: Verlenging van de betalingsfaciliteiten 22/09/2015

Om de zelfstandigen in de land- en tuinbouwsector, die het moeilijk hebben door de gevolgen van het Russisch invoerverbod, te helpen, heeft de federale regering beslist om de betalingsfaciliteiten, die eind 2014 zijn toegekend, te verlengen. De maatregel geldt enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten in maxistatuut met een land-of tuinbouwbedrijf. Zij... Lees verder

Sectoren - Reizigers - Een nieuwe douane-app 16/09/2015

Wilt u snel zien wat u van vakantie kunt meebrengen? Gebruik dan de app ‘Belgian Customs’. De app geeft informatie over:-       de invoer van tabak;-       de invoer van alcohol;-       cash geld;-       planten en beschermde dieren;-   ... Lees verder

Sectoren - Forfaitaire belastingplichtigen 10 december: uiterste indieningsdata aangiften 14/09/2015

De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de ‘forfaitaire belastingplichtigen’ is donderdag 10 december 2015, zowel voor de papieren versie als voor de elektronische aangifte via Tax-on-web. De mandatarissen van landbouwers (gewone teelten en speciale teelten) beschikken automatisch over een bijkomende termijn tot en met zondag 10... Lees verder

Sectoren - Accijnzen voor aardgas gebruikt door sommige bedrijven - Verlaagd tarief 08/09/2015

De ministerraad van 17/07/2015 keurt een voorontwerp van wet goed dat de programmawet van 27 december 2004 wijzigt op het vlak van het verlaagd tarief inzake accijnzen voor bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" of een "accord de branche". Het voorontwerp van wet voorziet de inwerkingtreding van een verlaagd tarief inzake accijnzen voor aardgas gebruikt door bedrijven die beschikken over... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be