'Fiscaal'

Fiscaal - Fiscaliteit - Fiscaal Memento 2015 online beschikbaar 03/08/2015

Sinds deze week is het Fiscaal Memento 2015 in het Nederlands en het Frans (PDF, 2.75 MB) als pdf beschikbaar. De behandelde onderwerpen zijn:de directe belastingen:de personenbelasting (PB)de vennootschapsbelasting (VenB) de rechtspersonenbelasting (RPB)de voorheffingen en voorafbetalingende bijzondere vennootschapsbelastingstelsels (stelsel van de voorafgaande... Lees verder

Fiscaal - Fiscale bemiddeling - 65% wederzijdse akkoorden 22/06/2015

De Fiscale Bemiddelingsdienst publiceert zijn Jaarverslag 2014. Van de 1.428 ontvankelijke dossiers die de dienst behandelde in 2014, werden er 931 afgesloten met een wederzijds akkoord, of 65%. De blijvende meningsverschillen stranden op 300 of 20%. In 14% van de gevallen werd de dienst ontheven van bevoegdheid. In 2014, ontving de Fiscale Bemiddelingsdienst 3.546 nieuwe verzoeken... Lees verder

Fiscaal - Fiscus - Aankondiging van controleacties 27/05/2015

Om u aan te sporen om uw fiscale verplichtingen correct na te komen, heeft de FOD Financiën, net zoals de vorige jaren, ook in 2015 op een open manier communiceren over een aantal  lopende of nog te verwachten controleacties.Zo heeft u een beter idee van de kans dat u een fiscale controle zult krijgen of een vraag om inlichtingen zult ontvangen van de FOD Financiën. U bent een particulierU... Lees verder

Fiscaal - Voertuig ingeschreven in het buitenland op naam van een werkgever - Afschaffing btw-attest 29/10/2014

Vanaf 1 oktober 2014 wordt het btw-attest voor ‘niet belastbare ter beschikking stelling’ van een buitenlands voertuig afgeschaft. Voor wie?Belgische inwoners die een voertuig (personenauto, auto dubbel gebruik, minibus, terreinwagen) gebruiken dat in het buitenland ingeschreven is en dat hen door hun buitenlandse werkgever of opdrachtgever (gevestigd in de EU) ter beschikking wordt gesteld.Zij... Lees verder

Fiscaal - Ben ik nog verplicht een uitverkoop te melden aan de FOD Economie? 07/10/2014

De Heer R.V. uit Brugge vraagt ons: "Is het waar dat de wet op de uitverkoop gewijzigd is en dat men er de Administratie niet meer van moet inlichten ? " Een verkoop onder deze benaming of onder een gelijkwaardige benaming is toegelaten wanneer een bepaalde situatie de versnelde verkoop van een productenvoorraad of van een -assortiment vereist.Vanaf 31 mei 2014, wordt de kennisgeving van een... Lees verder

Fiscaal - ICT - Belgische federale overheid ontvangt eerste elektronische factuur 27/08/2014

De federale overheid heeft op 8 juli 2014 haar eerste 'zuiver elektronische factuur' succesvol ontvangen. Het betreft dus geen eenvoudige PDF-factuur, maar wel een factuur waarvan de factuurgegevens volgens een UBL-standaard (Universal Business Language) aan de overheid worden overgemaakt. Hierdoor wordt de verwerkingstermijn substantieel ingekort wat onmiskenbare efficiëntie-voordelen biedt... Lees verder

Fiscaal - Tax-on-web - Aanbeveling voor de mandatarissen 11/08/2014

Bij het afsluiten van de indieningstermijn Tax-on-web door burgers, werden er 2.441.348 aangiften ingediend. Daarvan werden er maar 208.375 aangiften ingediend door mandatarissen. In totaal verwachten we 1 miljoen aangiften via mandatarissen. We herinneren de cijferberoepen er daarom graag aan dat het belangrijk is om het indienen van de aangiften van hun klanten via Tax-on-... Lees verder

Fiscaal - Elektronische- en telecommunicatiediensten - Wijziging in 2015 van de btw-regels 11/08/2014

Op 1 januari 2015 wijzigen de btw-regels voor bepaalde diensten (elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisie-omroepdiensten) binnen de Europese Unie. Vanaf 1 januari 2015, moeten ondernemingen de btw betalen in de lidstaat waar de afnemer gevestigd is. Dit betekent dat een leverancier de btw moet betalen in elk van de lidstaten waar klanten van hem gevestigd zijn... Lees verder

Fiscaal - Vrijstelling van bijdragen van zelftandigen - Aantal wijzigingen 16/07/2014

De zelfstandige in hoofdberoep die zich in een staat van behoefte bevindt of die de staat van behoefte benadert, kan bij zijn socialeverzekeringsfonds een vrijstelling van bijdragen vragen. De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen beslist over de aanvraag. De procedure om een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen in te dienen, is vanaf 1 juni 2014 gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste... Lees verder

Fiscaal - Belastingplichtigen die nog steeds geen aangifte hebben ingediend - Belastingverhogingen 11/06/2014

De belastingplichtigen die hun aangifte niet indienen ontvangen eerst een herinneringsbrief en in een tweede fase een bericht aanslag van ambtswege met toepassing van belastingverhogingen. Voor het aanslagjaar 2013 gaat het om een zeer kleine groep belastingplichtigen (minder dan 1%). Deze belastingplichtigen ontvangen een document waarin belastingverhogingen worden aangekondigd, waarvan het... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be