'Ondernemen'

Ondernemen - FOD Financiën - Oprichting van centra ‘Kleine en Middelgrote Ondernemingen’ 16/02/2016

Binnen de FOD Financiën hervormt de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) zijn diensten. De AAFisc wordt een doelgroepgerichte in plaats van een materiegerichte organisatie. Daarvoor zijn de 3 administraties Particulieren, Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Grote Ondernemingen gevormd. Na de oprichting van het Nationaal Centrum Opsporingen op 1 januari 2015 en van de centra Grote... Lees verder

Ondernemen - Zelfstandigen - Verhoging van bepaalde sociale uitkeringen op 1 september 2015 22/09/2015

Op 1 september 2015 worden de volgende sociale uitkeringen met 2% verhoogd:-       de adoptie-uitkering-       de uitkering voor palliatieve zorgen-       de faillissementsuitkering-       de moederschapsuitkering-       de... Lees verder

Ondernemen - Fiscale werkbonus - Verhoging vanaf 1 augustus 2015 15/09/2015

De fiscale werkbonus is een belastingvermindering voor werknemers met een laag loon die recht hebben op een vermindering van hun persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage of ‘sociale werkbonus’. De fiscale werkbonus verhoogt van 14,4% naar 17,81% van de (verhoogde) sociale werkbonus voor de bezoldigingen die worden betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015. Vanaf de inwerkingtreding van deze... Lees verder

Ondernemen - Uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten - Hervorming van de taksen 09/09/2015

De ministerraad van 17/07/2015 keurt en ontwerp van koninklijk besluit goed dat de hervorming beoogt van de taksen in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten.  Deze hervorming geeft gevolg aan een aantal mogelijkheden ingevoerd door het Wetboek van economisch recht om het takssysteem te vereenvoudigen in het belang van de gebruikers van het Belgische... Lees verder

Ondernemen - Schrijf u in - Wedstrijd 'Gezondheid en Onderneming' 2015 01/06/2015

De Belgische afdeling van de Europese Club voor de gezondheid organiseert een wedstrijd om vernieuwende studies en implementaties te belonen op het gebied van preventie in het arbeidsmilieu. Deze wedstrijd moet aanzetten tot nadenken over preventie-initiatieven van arbeidsrisico's en de middelen om ze kenbaar te maken. Meer bepaald gaat het over educatieve acties om een nieuwe houding of een... Lees verder

Ondernemen - Wedstrijd - Ambacht in de Kijker viert zijn 10de verjaardag 26/05/2015

Ambacht in de Kijker doet een oproep aan ambachtsmannen en –vrouwen om deel uit te maken van het panel van 10 laureaten dat de diversiteit en kwaliteit van de ambachtelijke sector in België zal vertegenwoordigen. Onder hen bevindt zich de grote winnaar van deze 10de editie! Inschrijven kan tussen 1 april en 15 mei aan de hand van een formulier. Het selectiecomité, bestaande uit partners uit de... Lees verder

Ondernemen - Zoektocht naar financiering - Kmo’s ondervinden nog steeds moeilijkheden 25/03/2015

Kmo’s, en micro-ondernemingen en starters in het bijzonder, ondervinden problemen om bankfinanciering aan te trekken. Dat blijkt uit een studie in opdracht van de FOD Economie die vanmorgen werd voorgesteld tijdens een studievoormiddag. De bevraging werd gehouden in het tweede trimester van 2014 bij meer dan 900 kmo’s in België. 14,9% van hen gaf aan veel tot zeer veel problemen te hebben... Lees verder

Ondernemen - Europese Club voor de gezondheid - Wedstrijd 'Gezondheid en Onderneming' 2014 17/06/2014

De Belgische afdeling van de Europese Club voor de gezondheid organiseert een wedstrijd om vernieuwende studies en implementaties te belonen op het gebied van preventie in het arbeidsmilieu. Deze wedstrijd moet aanzetten tot nadenken over preventie-initiatieven van arbeidsrisico's en de middelen om ze kenbaar te maken. Meer bepaald gaat het over educatieve acties om een nieuwe houding of een... Lees verder

Ondernemen - Dag van de Ambachten 2014 - Grote opkomst voor de 8ste editie 10/06/2014

Op 23 maart 2014 brachten meer dan 80.000 deelnemers een bezoek aan gepassioneerde ambachtslieden tijdens de 8ste editie van de Dag van de Ambachten. Het evenement heeft tot doel de Belgische ambachten, te vaak onbekend, te promoten en op te waarderen. Ambachtslieden konden op die dag het grote publiek in familieverband verrassen met een rondleiding in hun atelier, allerhande demonstraties... Lees verder

Ondernemen - Werkgeversgroepering - Weldra toegankelijk 19/05/2014

De ministerraad van 07/02/2014 keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed met sociale, budgettaire en diverse bepalingen. Het voorontwerp hervormt het stelsel van de werkgeversgroepering om het voor alle beroepen toegankelijk te maken. Nu is het enkel bestemd voor knelpuntberoepen en doelgroepen. Het stelsel van de werkgeversgroeperingen biedt bedrijven een wettelijk systeem, waardoor... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be