'Juridisch'

Juridisch - “Hoe de arbeidsongeschiktheid van mijn werknemer controleren ?” 30/08/2017

De Heer R.N. van Brussel vraagt ons: “ Ik heb een bediende in arbeidsongeschiktheid waarvan ik vermoed dat het medisch attest onterecht en op aanvraag werd opgesteld. Hoe kan ik controleren of de arbeidsongeschiktheid gerechtvaardigd is en waarop moet ik letten om wettelijk in orde te zijn? ” De Heer R.N. van Brussel vraagt ons:“ Ik heb een bediende in arbeidsongeschiktheid ... Lees verder

Juridisch - FOD Economie: een colloquium rond werkgeversgroepering 28/08/2017

Op 12 september 2017 organiseert de FOD Economie in Brussel een gratis colloquium rond werkgeversgroepering: “De werkgeversgroepering: een hefboom voor werkgelegenheid en ontwikkeling van de kmo’s”. Niet alle kmo's hebben de middelen om een gespecialiseerde voltijdse werknemer aan te werven, zoals bijvoorbeeld een graficus of een boekhouder. Het stelsel van werkgeversgroepering biedt een... Lees verder

Juridisch - Sociale Inspectie: jaarverslag 2016 21/08/2017

Het jaarverslag 2016 is het laatste van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale zekerheid. De Ministerraad besliste immers op 10 november 2016 tot een hervorming van de inspectiediensten. Daardoor wordt de Sociale Inspectie op 1 juli 2017 geïntegreerd in de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De basisopdracht van de Sociale Inspectie is het vrijwaren en versterken van de... Lees verder

Juridisch - "Een student aanwerven tijdens de vakantie" 16/08/2017

De Heer S.K. van Brussel vraagt: « Ik zou deze zomer een student willen aanwerven voor de periode dat mijn personeelsbezetting laag is. Kunt u mij de reglementering hieromtrent uitleggen ? » Een schriftelijke overeenkomst is verplicht.  De werkgever moet zorgen voor het onthaal en de begeleiding van de student. Dit bevordert de aanpassing en de integratie van de student en zorgt ervoor dat... Lees verder

Juridisch - « Is het interessant een financieringshuur af te sluiten ? » 29/05/2017

De Heer P.R. van Antwerpen vraagt : “Een klant zou graag een financieringshuur afsluiten om één van mijn kopieer-apparaten te verwerven. Ik ken dit systeem niet. Kunt u mij hierover uitleg geven?”Volgens het Wetboek van economisch recht (WER) betekent de financieringshuur iedere kredietovereenkomst, ongeacht de hoedanigheid of de vorm, waarbij een van de partijen zich ertoe verbindt om aan... Lees verder

Juridisch - « Hoe kan ik mijn voorraad uitverkopen? » 29/05/2017

De Heer S.E. van Diest vraagt : “Ik heb in mijn handelszaak een aantal ouderwetse goederen waarvan ik zou willen afgeraken. Hoe kan ik deze spullen uitverkopen ?” Een verkoop onder de benaming “uitverkoop” of onder een gelijkwaardige benaming is toegelaten wanneer een bepaalde situatie de versnelde verkoop van een productenvoorraad of van een -assortiment vereist.Sinds 31 mei 2014... Lees verder

Juridisch - « Wat gebeurt er met mijn huurcontract in geval van verkoop van het gehuurde pand ? » 29/05/2017

Mevrouw T.A. van Mechelen vraagt : “Sinds enkele jaren huur ik een klein huisje. Ik ben ongerust omdat de eigenaar dit huis wilt verkopen. Wat zijn mijn rechten in geval van wijziging van de eigenaar van het pand dat ik huur ?"Wanneer de eigenaar van het gehuurde goed zijn woning wilt verkopen of schenken, is de bescherming van de huurder niet altijd gelijk. Bepalend is of het contract vóór... Lees verder

Juridisch - « Mag ik meerdere goederen verkopen voor de prijs van één goed ? » 29/05/2017

De Heer R.D. van Leuven vraagt : “Ik merk dat steeds meer handelaars promotieacties voeren « Koop 2 producten voor de prijs van één », en dit gedurende het ganse jaar, zelfs tijdens de sperperiode. Is dit toegestaan ?” Ja, een aanbod om goederen of diensten te verwerven, gratis of tegen betaling, bij aankoop van andere goederen of diensten, is toegestaan, en betreft een “... Lees verder

Juridisch - « Op welke waarborg hebben mijn klanten recht? » 24/05/2017

De Heer P.A., van Aalst, vraagt : “Ik verkoop elektrische huishoudapparatuur. Welke waarborg is wettelijk voorzien in het kader van de verkoop van deze goederen? “ De wet van 1 september 2004 legt aan de professionele verkoper een wettelijke garantieplicht op bij de verkoop van consumptiegoederen aan een consument die voor privédoeleinden koopt.Volgens deze wet is de eindverkoper aansprakelijk... Lees verder

Juridisch - « Mag mijn concurrent lanceringsprijzen toepassen? » 24/05/2017

Mevrouw V.L., van Gent, vraagt : “Een concurrent heeft zich gevestigd op enkele tientallen meters van mijn handelszaak. Hij kondigt zeer lage lanceringsprijzen aan. Is dit wettelijk toegestaan ?”Wanneer een onderneming of een beoefenaar van een vrij beroep een nieuw verkooppunt opent, kan ze lanceringsprijzen lager dan de gewone prijzen aankondigen.VoorschriftenOm te vermijden dat de... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be