'Economisch'

Economisch - Hervorming: het nieuwe Goederenrecht helpt burenconflicten oplossen én voorkomen 04/06/2018

De Ministerraad keurde op 4 mei 2018 de hervorming van het Goederenrecht goed. Voor het eerst krijgen burenrelaties een prominente plek en wordt de mogelijkheid gecreëerd om preventief op te treden bij risico op ernstige burenhinder. De Ministerraad keurde op 4 mei 2018 de hervorming van het Goederenrecht goed. Voor het eerst krijgen burenrelaties een  prominente plek en wordt de... Lees verder

Economisch - Bewijsrecht: mail of sms binnenkort voldoende voor aankopen tot 3.500 euro 04/06/2018

De hervorming van het Burgerlijk Wetboek zit op het juiste spoor. Na de goedkeuring door de ministerraad van het deel  Verbintenissenrecht, volgt nu ook op 27 april 2018 groen licht voor de hervorming van het Bewijsrecht. Koop je binnenkort iets  tot 3.500 euro, dan volstaat een mail of sms als bindend akkoord. “Met de hervorming van het Bewijsrecht zetten we opnieuw een  stap... Lees verder

Economisch - Autocars en autobussen: nieuwe verkeersregels sinds 1 april 04/06/2018

Vanaf 1 april 2018 veranderen er enkele belangrijke verkeersregels voor onder andere autocars (bussen met enkel zitplaatsen voor passagiers) en autobussen (bussen met zit- en staanplaatsen voor passagiers). Maximumsnelheid De maximaal toegelaten snelheid voor autocars op autosnelwegen wordt opgetrokken van 90 km per uur naar 100 km per uur op  voorwaarde dat er een gordel is voorzien voor... Lees verder

Economisch - Vennootschapsbijdrage: bedragen 2018 04/06/2018

De bedragen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2018 zijn: De bedragen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2018 zijn: - gewone bijdrage: 347,50 euro (als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar niet hoger is dan 681.341,33  euro); - verhoogde bijdrage: 868,00 euro (als het balanstotaal wel hoger is dan 681.341,33 euro) De vennootschapsbijdrage moet betaald zijn voor... Lees verder

Economisch - Verkeersboetes online betalen: nog makkelijker ! 04/06/2018

Sinds juli 2017 kunt u een verkeersboete digitaal afhandelen op de website www.verkeersboetes.be. Al meer dan 70 000 overtreders maakten gebruik van dat systeem. µSinds juli 2017 kunt u een verkeersboete digitaal afhandelen op de website www.verkeersboetes.be. Al meer dan 70 000  overtreders maakten gebruik van dat systeem. Nu is dat nog makkelijker: - Minder papier: na een... Lees verder

Economisch - Formaliteiten: hoe de boekhouding van uw onderneming beheren? 04/06/2018

Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen die u moet respecteren sinds 1 januari 2018? Elke onderneming moet een boekhouding voeren die past bij de aard en de omvang van zijn activiteiten. Om er meer over te weten te komen, heeft de FOD Economie een nieuwe brochure gepubliceerd over dit onderwerp. Wat zijn de boekhoudkundige verplichtingen die u moet respecteren sinds 1 januari 2018?Elke... Lees verder

Economisch - Juweliers: guidelines 04/06/2018

Wist u dat juweliers een hele reeks belangrijke verplichtingen moeten in acht nemen? De FOD Economie bracht die guidelines samen in een document. Doelstelling van deze guidelines is aan de juweliers aan te geven  wat ze moeten doen om de economische wetgeving na te leven: prijsaanduiding, verplichtingen rond waarborgen en registraties,  beperkingen voor cashbetalingen en gebruik van... Lees verder

Economisch - Bouwsector: verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid 04/06/2018

De ministerraad van 27 april 2018 keurt een voorontwerp van wet goed over de verplichte verzekering van de burgerlijke  beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere  dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat. Het voorontwerp strekt ertoe om een verplichte verzekering in te voeren voor de... Lees verder

Economisch - Veilig Surfen: Oplichting via uw bankrekening 04/06/2018

De federale politie waarschuwt U… Via zoekertjes, websites met vacatures (echte of valse) of mails kreeg u misschien al het  voorstel om voor een 'ernstige onderneming' te werken. Volgens de uitleg is de betrokken onderneming actief in Europa, maar wenst ze geen filiaal op te richten in België, omdat haar  activiteit in ons land te beperkt is. Wanneer u de link in de u toegestuurde... Lees verder

Economisch - Bedrog: nieuwe poging tot phishing 04/06/2018

Opnieuw doet een nieuwe phishing-mail, zogezegd afkomstig van de FOD Financiën (belgium.be), de ronde. Men vraagt er om uw  bankgegevens te controleren. Wij vragen u nooit om uw bankgegevens per e-mail of via website mee te delen. Twijfelt u of een e-mail al of niet van de FOD  Financiën komt? Neem dan contact op met zijn diensten via de telefoonnummers die u op zijn internetsite... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be