'Starter'

Economisch - Boost uw zakencijfer met Brussels Benefits 08/06/2016

Na de aanslagen van 22 maart zien heel wat Brusselse handelaren hun zakencijfer dalen. Worldline (Europees marktleider in betaal- en transactiediensten) lanceert daarom Brussels Benefits;  een onmisbare actie met heel wat kortingen en voordelen om Brusselse handelaren een duwtje in de rug te geven. Brusselse handelaren hebben het niet gemakkelijk de laatste tijd. Daarom biedt Worldline hen 4... Lees verder

Fiscaal - BTW-recuperatie veilig stellen... 07/04/2011

Hebt u de btw gerecupereerd van een aankoopfactuur die niet alle verplichte vermeldingen bevat? Dan kunt u die fout nog rechtzetten: vraag aan uw leverancier een creditnota en een nieuwe en volledige factuur. U kan dit doen tot uw btw-controleur een definitieve beslissing genomen heeft over de taxatie. Het principe: facturen moeten volledig zijn Onvolledige aankoopfacturen komen heel vaak voor:... Lees verder

Sociaal - Economische werkloosheid voor bedienden en crisispremie voor arbeiders opnieuw verlengd! 07/04/2011

De economische werkloosheid voor bedienden en de crisispremie voor arbeiders worden verlengd tot 31 mei 2011. De wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord voorzag in de toepassing van die twee maatregelen tot 31 maart 2011, mét mogelijkheid tot verlenging bij Koninklijk Besluit tot 31 mei 2011. Dat Koninklijk Besluit is... Lees verder

Sociaal - Ouderschapsverlof : Berekening van de verbrekingsvergoeding 28/03/2010

Voortaan heeft een werknemer die zijn prestaties vermindert in het kader van ouderschapsverlof ingeval van ontslag zonder opzeggingstermijn en zonder dringende reden, recht op een verbrekingsvergoeding. Die vergoeding is gelijk aan het lopend loon, dat overeenstemt met het loon dat de werknemer op basis van zijn arbeidsovereenkomst zou hebben verdiend indien hij zijn arbeidsprestaties niet had... Lees verder

Ondernemen - Preventie in het arbeidsmilieu : Wedstrijd 'Gezondheid en Onderneming' 2010 27/03/2010

De Belgische afdeling van de Europese Club voor de gezondheid organiseert een wedstrijd om vernieuwende studies en implementaties te belonen op het gebied van preventie in het arbeidsmilieu.Deze wedstrijd moet aanzetten tot nadenken over preventie-initiatieven van arbeidsrisico's en de middelen om ze kenbaar te maken. Meer bepaald gaat het over educatieve acties om een nieuwe houding of een nieuw... Lees verder
Syndicate content

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be