Steeds meer zelfstandigen vragen vrijstelling sociale bijdragen

In 2010 hebben 27.915 zelfstandigen vrijstelling aangevraagd van het betalen van sociale bijdragen. Dat zijn er meer dan in 2009, toen 27.528 aanvragen werden ingediend. In de periode 2005-2008 steeg het aantal in beperkte mate van 18.925 tot 21.521, maar in 2009 was er een forse toename. Dat blijkt uit het antwoord van minister Sabine Laruelle op een schriftelijke vraag van André du Bus de Warnaffe (cdH).

Zelfstandigen kunnen vrijstelling bekomen van de sociale bijdragen als ze kunnen aantonen dat ze zich "in een staat van behoefte bevinden". Uit voorlopige cijfers blijkt dat in 2010 17.710 beslissingen werden genomen waarbij zelfstandigen geheel of gedeeltelijk hiervan werden vrijgesteld. Ook dat zijn er meer dan in 2009 (16.406). In 2007 en 2008 was dat het geval met 13.877 en 14.123 zelfstandigen.
De gemiddelde behandelingstermijn van de aanvragen bedraagt momenteel iets meer dan een jaar

 

Bron : Ondernementoday.be

0
Uw score: Geen

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be