Starter

U start een onderneming...

U gaat van start of u wenst uw onderneming te lanceren. U wordt lid van de grote familie zelfstandigen en bedrijfsleiders en we wensen u van harte proficiat.

Het is echter niet eenvoudig om een bedrijf of handelszaak te lanceren.

Eerst moet u een aantal verplichte formaliteiten vervullen: handelsregister, btw, sociale kas, ziekenfonds, … en we weten hoe moeilijk het voor starters als u zelf is om rationele en objectieve keuzes te maken.

U dient daarbij nog een hele menigte verschillende reglementen onder de knie te hebben.

Moeilijk om alles te beheersen gezien het grote aantal problemen waar u mee te kampen kunt krijgen:

 • Weet u dat het mogelijk is om uw privéwoning tegen schuldeisers te beschermen?
 • Dat er instellingen bestaan die zich garant kunnen stellen voor uw bankleningen?
 • Dat u 15 jaar uw recht op een werkloosheidsuitkering kunt behouden?
 • Dat er premies en subsidies bestaan voor zelfstandigen die investeren?
 • Dat u vrijstelling van sociale bijdragen kunt krijgen als u financiële moeilijkheden hebt?
 • Weet u zeker dat uw handelshuurovereenkomst u echt beschermt?
 • Hoe stelt u een realistisch financieel plan op?
 • Welk huwelijksstelsel kiest u best?
 • Beschermen uw algemene verkoopvoorwaarden u correct?
 • Heeft uw gemeente het recht om van u een bepaalde belasting te eisen?
 • Weet u dat u misschien geen belasting vooraf moet betalen?
 • Is uw handels- of beroepshuurovereenkomst conform de wetgeving?
 • Zijn de sociale bijdragen van het begin van uw activiteit juist berekend om kwalijke verrassingen te vermijden als ze binnen drie jaar geregulariseerd worden?
 • Wat zegt u als klanten hun factuur betwisten?
 • Wat doen als ze ondanks alles weigeren om hun schuld te betalen?
 • Hoe ontmoet u andere professionals uit uw sector en geniet u van hun ervaring?
 • Hoe kunt u zeker zijn dat uw leveranciers u een competitieve prijs aanrekenen?


Al deze adviezen en nog heel wat andere geven we u gratis en we helpen u genieten van alle voordelen waar u recht op hebt!

Klik hier om te weten hoe wij u kunnen helpen.


Het is in uw belang om te wachten om te starten tot u ons ontmoet hebt, zodat u niet het risico loopt om verschillende voordelen te verliezen waar u recht op hebt!

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be