Standpunten

Onze standpunten

Als de actualiteit het rechtvaardigt of als het dringend is, nemen we bij belangrijke onderwerpen een principieel standpunt in dat we met name via de pers verspreiden en dat we aan politieke partijen en hun vertegenwoordigers richten…

Bekijk onze laatste persberichten

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be