Practische dossiers

Een succesvolle zelfstandige… is een goed ingelichte zelfstandige!

Een van de doelstellingen van onze federatie is onze zelfstandige en KMO-leden te informeren en hen te adviseren zodat ze de problemen en moeilijkheden die ze bij het uitoefenen van hun beroepsactiviteit ervaren zo doeltreffend mogelijk kunnen aanpakken.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be