Reprobel

Sinds 1998 moeten zelfstandigen en bedrijven die fotokopieën nemen van documenten die geen officiële formulieren of interne bedrijfsdocumenten zijn een verplichte bijdrage betalen, zelfs als dat maar occasioneel gebeurt.

De burgerlijke coöperatieve Reprobel vertegenwoordigt vijftien Belgische beheersvennootschappen voor rechten van auteurs (schrijvers, toneelschrijvers, componisten, journalisten, fotografen, illustratoren, auteurs van educatief-wetenschappelijke teksten) en de betrokken uitgevers (van boeken, kranten, tijdschriften, muziekpartituren). Bij Koninklijk Besluit van 15 oktober 1997 werd Reprobel aangesteld om de kopieerrechten te innen en onder de rechthebbenden te verdelen.

In dit kader heeft het SDZ voor zijn leden een partnerschapsakkoord onderhandeld met Reprobel zodat iedereen die het wenst kan genieten van grote kortingen op de tarieven voor zelfstandigen en bedrijven.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be