Nieuws

Algemeen - Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector: verplichte verzekering 16/09/2019

Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector: verplichte verzekering
Het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2019 publiceerde de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: verhoging van bepaalde sociale uitkeringen op 1 juli 2019 16/09/2019

Sociaal statuut van de zelfstandigen: verhoging van bepaalde sociale uitkeringen op 1 juli 2019
Op 1 juli 2019 werden bepaalde uitkeringen verhoogd: Op 1 juli 2019 werden bepaalde uitkeringen verhoogd: -       de adoptie-uitkering; -       de uitkering voor pleegouderverlof; -       de uitkering voor mantelzorg; -       de moederschapsuitkering; -       de vaderschaps- en geboorte-uitkering... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: uitbreiding van het overbruggingsrecht 16/09/2019

 Sociaal statuut van de zelfstandigen: uitbreiding van het overbruggingsrecht
Het overbruggingsrecht bestaat uit een uitkering en het behoud van sommige sociale rechten zonder de betaling van sociale bijdragen, voor zelfstandigen die hun beroepsactiviteit om bepaalde redenen stopzetten of onderbreken. Dat recht wordt uitgebreid vanaf 1 juli 2019: - Failliet verklaarde helpers en meewerkende echtgenoten in maxistatuut komen ook in aanmerking voor de eerste pijler "... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: snellere toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 16/09/2019

Sociaal statuut van de zelfstandigen: snellere toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
Zieke zelfstandigen moeten momenteel 14 dagen wachten voordat ze van hun ziekenfonds arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ontvangen (de "carenzperiode"). Vanaf 1 juli 2019 worden de ziekteperiodes van langer dan 7 dagen vergoed vanaf de eerste dag. Ziekteperiodes van minder dan 8 dagen worden niet vergoed. Zieke zelfstandigen moeten momenteel 14 dagen wachten voordat ze van hun ziekenfonds... Lees verder

Algemeen - Handel: wees klaar voor het afronden van betalingen! 16/09/2019

Handel: wees klaar voor het afronden van betalingen!
Vanaf 1 december 2019 moeten alle cashbetalingen van een consument (muntstukken en biljetten) worden afgerond. Dit geldt ook als de consument slechts een deel van het totaalbedrag in cash betaalt. Verricht u een economische activiteit door producten of diensten aan consumenten te verkopen? Wacht niet langer en bereid je nu al voor! Concreet betekent dit dat bij cashbetalingen totaalbedragen... Lees verder

Algemeen - Bedrog: opgepast voor fake incassobureaus! 16/09/2019

 Bedrog: opgepast voor fake incassobureaus!
Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. Het afgelopen jaar werd de Economische Inspectie van de FOD Economie overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen. In 2018 kreeg de Economische Inspectie 851 meldingen... Lees verder

Algemeen - Dringende herstelling? Met deze tips betaal je je niet blauw 16/09/2019

Dringende herstelling? Met deze tips betaal je je niet blauw
Loodgieters en slotenmakers die gecontacteerd worden voor een dringende herstelling zoals een verstopte wc of verloren sleutels, moeten een aantal specifieke regels naleven. In 2018 werden er 203 ondernemingen gecontroleerd en bij 3 op 4 werden een of meerdere inbreuken vastgesteld. De meeste inbreuken gingen over de informatie die de klant moet krijgen vóór het uitvoeren van de werken (dat is de... Lees verder

Algemeen - Scam alert: betalingsbevel van Wilde Incasso op naam van de FOD Financiën 16/09/2019

 Scam alert: betalingsbevel van Wilde Incasso op naam van de FOD Financiën
De Economische Inspectie van de FOD Economie heeft de afgelopen dagen een reeks meldingen ontvangen over een fictief gerechtsdeurwaarderskantoor met de naam “Wilde Incasso”. Dat kantoor stuurt slachtoffers een betalingsbevel om een onbetaalde belastingschuld te vereffenen bij de FOD Financiën waarvan de identiteit wordt misbruikt. De Economische Inspectie startte al een onderzoek naar die zwendel... Lees verder

Algemeen - Bedrog: factuur betaald? Of toch niet… 16/09/2019

Bedrog: factuur betaald? Of toch niet…
Heeft u een factuur ontvangen én betaald, maar krijgt u een aantal weken later een aanmaning in de bus? Dan bent u wellicht slachtoffer van een vervalste factuur. De Economische Inspectie stelt vast dat er opnieuw een verhoging is van het aantal meldingen over factuurfraude en wil zowel de consumenten als de bedrijven hiervoor waarschuwen. Factuurfraude is fraude waarbij oplichters een factuur... Lees verder

Algemeen - Vervoer: het kentekenbewijs in een nieuwe jasje 16/09/2019

Vervoer: het kentekenbewijs in een nieuwe jasje
Op 1 juli 2019 treedt een nieuwe versie van het Belgisch kentekenbewijs in werking. De kleuren en het formaat blijven behouden, enkel de inhoud werd herzien. Op 1 juli 2019 treedt een nieuwe versie van het Belgisch kentekenbewijs in werking. De kleuren en het formaat blijven behouden, enkel de inhoud werd herzien. Slechts een paar gegevens zijn verwijderd, waardoor er voor de resterende gegevens... Lees verder

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be