Nieuws

Algemeen - Verenigingswerk: verhoging van het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend 23/10/2018

 Verenigingswerk: verhoging van het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend
De ministerraad van 14 september 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie. Conform de wet van 18 juli betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, kan iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onbelast 500 euro op maandbasis en 6.000 euro op... Lees verder

Algemeen - Inspectiediensten van de FOD Economie: invoering van het elektronisch proces-verbaal 23/10/2018

 Inspectiediensten van de FOD Economie: invoering van het elektronisch proces-verbaal
De ministerraad van 7 september 2018 keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat het elektronisch proces-verbaal voor de inspectiediensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie invoert. De ministerraad van 7 september 2018 keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Kris Peeters een voorontwerp van wet goed... Lees verder

Algemeen - Fiscale bemiddelingsdienst: uitbreiding van de opdrachten 23/10/2018

Fiscale bemiddelingsdienst: uitbreiding van de opdrachten
De ministerraad van 7 september 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de opdrachten uitbreidt en de rol versterkt van de fiscale bemiddelingsdienst. De wet van 29 maart 2018 heeft binnen de fiscale bemiddelingsdienst van de FOD Financiën een cel'administratieve sancties' (CAS) opgericht met als opdracht de behandeling van de verzoekschriften om kwijtschelding of vermindering van... Lees verder

Algemeen - Boekhouding van ondernemingen: modernisering van de wetgeving 23/10/2018

Boekhouding van ondernemingen: modernisering van de wetgeving
De ministerraad van 31/08/2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert. De ministerraad van 31/08/2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert. Het ontwerp beoogt de uitvoering van een aantal artikelen van het... Lees verder

Algemeen - Administratieve vereenvoudiging: hergebruik van overheidsinformatie 23/10/2018

Administratieve vereenvoudiging: hergebruik van overheidsinformatie
De ministerraad van 31/08/2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert. De ministerraad van 31/08/2018 keurt een voorontwerp van wet goed houdende diverse bepalingen inzake  het hergebruik van overheidsinformatie en administratieve vereenvoudiging.  Het voorontwerp heeft meer bepaald als doel... Lees verder

Algemeen - Cryptojacking: CERT.be waarschuwt voor nieuw bedrog 23/10/2018

Cryptojacking: CERT.be waarschuwt voor nieuw bedrog
Afgelopen maanden merken wij een nieuw fenomeen op: cryptojacking. We zien zowel een toename van het aantal infecties als van de complexiteit ervan. Het aantal waarnemingen van coinminers bij eindgebruikers is in 2017 met 8500 procent toegenomen. Aan dit tempo verwachten wij dat cryptojacking een grotere bedreiging wordt dan ransomware. Daarom publiceren wij een brochure over... Lees verder

Algemeen - Forfaitaire belastingplichtigen: uiterste indieningsdata aangiften 22/10/2018

Forfaitaire belastingplichtigen: uiterste indieningsdata aangiften
De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is donderdag 13 december 2018, zowel voor de papieren versie als voor de online aangifte via Tax-on-web. De uiterste indieningsdatum van de aangifte in de personenbelasting van de 'forfaitaire belastingplichtigen' is donderdag 13 december 2018, zowel voor de papieren versie als voor de... Lees verder

Algemeen - Bouw: nieuwe procedure voor BTW-bouwaangifte 22/10/2018

Bouw: nieuwe procedure voor BTW-bouwaangifte
Door een recente wetswijziging verdwijnt de traditionele btw-bouwaangifte die u als bouwheer moet indienen als u bouwt of verbouwt. Die moest u binnen de drie maanden na betekening van het kadastraal inkomen indienen. Vanaf 20 augustus 2018 moet u als eigenaar binnen diezelfde drie maanden specifieke inlichtingen over het pas opgericht gebouw verstrekken via een nieuw formulier.... Lees verder

Algemeen - Kreeg u een brief van reclameronselaar TVV? Opgelet: dit gaat om oplichting! 22/10/2018

 Kreeg u een brief van reclameronselaar TVV? Opgelet: dit gaat om oplichting!
Bent u ondernemer? Dan kreeg u misschien onlangs een brief van reclameronselaar TVV (Tele Verzeichnis Verlag / Portail des Entreprises / Centraal Handelsregister). In die brief vraagt men u om de identificatiegegevens van uw bedrijf te vervolledigen en te bevestigen. Gegevens bestemd voor hun ‘btw-index’? Bent u ondernemer? Dan kreeg u misschien onlangs een brief van reclameronselaar TVV (Tele... Lees verder

Algemeen - RSZ: vrijstelling van activeringsbijdrage 22/10/2018

RSZ: vrijstelling van activeringsbijdrage
Werkgevers moeten een bijzondere activeringsbijdrage betalen aan de RSZ voor hun werknemers die geen enkele prestatie leveren tijdens een volledig kwartaal bij dezelfde werkgever. Een werkgever kan volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van een deel van deze bijdrage wanneer de werknemer door de werkgever verplicht wordt om een opleiding te volgen. De werkgever moet, als hij geheel of... Lees verder

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be