Nieuws

Algemeen - Cybercrime : veiligheidsbarometer Vias 2019 28/10/2019

Cybercrime : veiligheidsbarometer Vias 2019
Uit de eerste veiligheidsbarometer van Vias institute blijkt dat 43 procent van de bevraagde bedrijven de laatste 12 maanden het slachtoffer werd van cybercrime. Bij 273 kleine en grote bedrijven werd gemeten hoe ze met veiligheid en beveiliging omgaan. Uit de bevraging blijkt dat de bedrijven cybercriminaliteit ook als grootste risico voor de toekomst zien (34 procent). En dat is een probleem,... Lees verder

Algemeen - Bedrog : valse e-mails verstuurd in naam van de FOD Werkgelegenheid 28/10/2019

Bedrog : valse e-mails verstuurd in naam van de FOD Werkgelegenheid
De FOD Werkgelegenheid heeft verschillende meldingen gekregen van mensen die een vals e-mailbericht ontvingen dat verzonden werd van het adres spfemploi@outlook.be. In deze mail belooft men een job bij een Duitse online bank die zich in uw regio zou vestigen. Achter deze mail gaan oplichters schuil die op een frauduleuze manier de benaming van onze instelling gebruiken. De FOD Werkgelegenheid... Lees verder

Algemeen - Fiscaal : belastingberekeningen digitaal gestuurd via eBox 28/10/2019

Fiscaal : belastingberekeningen digitaal gestuurd via eBox
Sinds 1 oktober verstuurt de FOD Financiën de aanslagbiljetten in de personenbelasting via eBox. eBox is de digitale, persoonlijke en beveiligde brievenbus van iedere burger, waar de overheid documenten digitaal naartoe stuurt. Wie zijn aanslagbiljet digitaal wil ontvangen, moet zijn eBox activeren. De FOD Financiën stuurde gisteren 972.000 e-mails om burgers dat te laten doen. De eBox werd in... Lees verder

Algemeen - Mobiliteit : meer dan 1 op de 5 Belgen doet aan telewerk 28/10/2019

Mobiliteit :  meer dan 1 op de 5 Belgen doet aan telewerk
22% van de Belgen doet momenteel aan telewerk. De helft van de telewerkers verplaatst zich normaal gezien met de wagen naar het werk. Vooral mensen die langer dan een half uur moeten rijden naar hun werkplek zijn meer geneigd om te telewerken. 45% van de Belgen geeft aan een job te hebben die mogelijk in aanmerking komt om te telewerken, zo blijkt uit een nieuwe enquête van Vias institute en de... Lees verder

Algemeen - Apothekers : forfaitaire beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst 28/10/2019

Apothekers : forfaitaire beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst
De ministerraad van 30 augustus 2019 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor de wettelijke basis zorgt in het kader van de invoering van een forfaitair beschikbaarheidshonorarium voor wachtdienst van de apothekers. Het ontwerp bepaalt de voorwaarden en de nadere regels volgens dewelke de verplichteverzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen de wacht- en... Lees verder

Algemeen - Mantelzorger : erkenning van en toekenning van sociale rechten 28/10/2019

Mantelzorger : erkenning van en toekenning van sociale rechten
De ministerraad van 11 october 2019 keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor de erkenning van en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger. Het ontwerp voert de wet van 12 mei 2014 uit. Het zorgt enerzijds voor een eenvoudige erkenning voor de mantelzorgers en anderzijds voor een specifieke erkenning op... Lees verder

Algemeen - UBO : gedoogperiode voor de registratie 28/10/2019

UBO : gedoogperiode voor de registratie
De Belgische antiwitwaswet verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners of UBO’s) in te winnen en bij te houden. De Belgische antiwitwaswet verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om toereikende, accurate en actuele informatie over hun... Lees verder

Algemeen - Handel : verpliche afronding van alle cashbetalingen van een consument 28/10/2019

Handel : verpliche afronding van alle cashbetalingen van een consument
Wees klaar voor het afronden van betalingen! Vanaf 1 december 2019 moeten alle cashbetalingen van een consument (muntstukken en biljetten) worden afgerond. Dit geldt ook als de consument slechts een deel van het totaalbedrag in cash betaalt. Verricht u een economische activiteit door producten of diensten aan consumenten te verkopen? Wacht niet langer en bereid u nu al voor! Wees klaar voor het... Lees verder

Algemeen - Reisgeschillen: waar kunt u ermee terecht? 28/10/2019

Reisgeschillen: waar kunt u ermee terecht?
Uw reis verliep niet zoals gepland: uw hotelkamer kwam helemaal niet overeen met uw reservering, uw vlucht werd op het laatste moment geannuleerd... Als u er niet in geslaagd bent om een oplossing te vinden met het hotel, de luchtvaartmaatschappij of de touroperator, nodigen wij u uit om contact op te nemen met een bemiddelingsdienst. De FOD Economie helpt en adviseert u: volg de verschillende... Lees verder

Algemeen - Vermindering van de arbeidsprestaties: cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en bijkomende zelfstandige activiteit 28/10/2019

 Vermindering van de arbeidsprestaties: cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en bijkomende zelfstandige activiteit
Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van een bijkomende zelfstandige activiteit in geval van vermindering van de arbeidsprestaties (werd op 22 juli 2019 gepubliceerd en is in werking getreden op 01.08.2019. Het koninklijk besluit van 18 juli 2019 betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen en de uitoefening van... Lees verder

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be