Nieuws

Economisch - Strijd tegen de sociale dumping: concretisering van de engagementen 18/09/2017

Strijd tegen de sociale dumping: concretisering van de engagementen
De ministerraad van 30 juni 2017 gaat akkoord met de omzendbrief, de Gids en het Charter in het kader van de strijd tegen de sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. De nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zal in werking treden op 30 juni 2017. Hetzelfde geldt voor de wet van 17 juni 2016 inzake de concessieovereenkomsten. Deze wetten en hun... Lees verder

Economisch - Criminaliteit: aangifte doen van ransomware 13/09/2017

Criminaliteit: aangifte doen van ransomware
Wanneer u slachtoffer wordt van ransomware, is het belangrijk aangifte te doen bij de politie. Uw aangifte kan bijdragen tot de opsporing van cybercriminelen en kan bovendien voorkomen dat anderen ook slachtoffer worden U dient zich te wenden tot uw lokale politie.Zoek uw lokale politiezone via uw woonplaats of uw postcode op www.lokalepolitie.be/zones. De onderstaande informatie kan u helpen bij... Lees verder

Economisch - My Enterprise: een administratieve vereenvoudiging en minder lasten voor ondernemers 11/09/2017

My Enterprise: een administratieve vereenvoudiging en minder lasten voor ondernemers
Voortaan kunnen ondernemers en zelfstandigen gratis hun officiële bedrijfsgegevens beheren waar en wanneer ze dat willen. De FOD Economie heeft namelijk de tool My Enterprise ontwikkeld die zowel via de pc, de tablet als de smartphone kan worden gebruikt. De ondernemer heeft alleen zijn elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of een token nodig.My Enterprise is bereikbaar op myenterprise... Lees verder

Economisch - Financiering van de KMO's: Weldra een wijziging van de wet 11/09/2017

Financiering van de KMO's: Weldra een wijziging van de wet
De ministerraad van 20 juli 2017 keurt een voorontwerp van wet goed rond de financiering van de kleine en middelgrote ondernemingen. De wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen en de daaraan verbonden gedragscode werden geëvalueerd.  Het voorontwerp van wet wil een oplossing bieden voor enkele van de tijdens de... Lees verder

Algemeen - BE-Alert: ontvang een sms bij noodsituaties 06/09/2017

BE-Alert: ontvang een sms bij noodsituaties
Een brand in uw straat? Een overstroming in uw gemeente? Een chemisch ongeval in uw provincie? De overheid wil u graag tijdig verwittigen. Zo kunt u correct reageren in een noodsituatie en uw eigen veiligheid garanderen. De Belgische overheden beschikken hiervoor over een nieuw systeem: BE-Alert, dat 24/24 en 7/7 operationeel is om u te waarschuwen bij een noodsituatie. U ontvangt dan een sms als... Lees verder

Algemeen - Pensioenstelsel voor zelfstandigen: hervorming van het beginsel van de eenheid van loopbaan 04/09/2017

Pensioenstelsel voor zelfstandigen: hervorming van het beginsel van de eenheid van loopbaan
De ministerraad van 20 juli 2017 keurt een voorontwerp van wet goed tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het pensioenstelsel voor zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd pensioen. Het is de bedoeling dat diegenen die blijven werken na een volledige loopbaan (45 jaar) extra pensioenrechten kunnen opbouwen. Een loontrekkende of een... Lees verder

Economisch - Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen: de sector heeft het nog altijd moeilijk 04/09/2017

Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen: de sector heeft het nog altijd moeilijk
Uit een studie van de FOD Economie blijkt dat de sector vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen in 2016 slechts een lichte stijging kende van zijn industriële productie, in het bijzonder vergeleken met deze van de verwerkende nijverheid.De zwakke prestaties van de sector zijn met name te wijten aan de grote invoerafhankelijkheid van België in vergelijking met zijn voornaamste... Lees verder

Juridisch - FOD Economie: een colloquium rond werkgeversgroepering 28/08/2017

FOD Economie: een colloquium rond werkgeversgroepering
Op 12 september 2017 organiseert de FOD Economie in Brussel een gratis colloquium rond werkgeversgroepering: “De werkgeversgroepering: een hefboom voor werkgelegenheid en ontwikkeling van de kmo’s”. Niet alle kmo's hebben de middelen om een gespecialiseerde voltijdse werknemer aan te werven, zoals bijvoorbeeld een graficus of een boekhouder. Het stelsel van werkgeversgroepering biedt een... Lees verder

Juridisch - Sociale Inspectie: jaarverslag 2016 21/08/2017

Sociale Inspectie: jaarverslag 2016
Het jaarverslag 2016 is het laatste van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale zekerheid. De Ministerraad besliste immers op 10 november 2016 tot een hervorming van de inspectiediensten. Daardoor wordt de Sociale Inspectie op 1 juli 2017 geïntegreerd in de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De basisopdracht van de Sociale Inspectie is het vrijwaren en versterken van de... Lees verder

Economisch - Verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid: wijzigingen 09/08/2017

Verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid: wijzigingen
Het verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid wordt vanaf 1 juni 2017 op een aantal punten gewijzigd.Een eerste wijziging houdt verband met de familieleden voor wie een werknemer dit verlof kan opnemen:- Enerzijds is er sprake van een inperking van de in aanmerking komende familieleden. Waar de werknemer het betrokken verlof tot 31 mei 2017 kon aanvragen voor... Lees verder

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be