Nieuws

Aanpassing op 1 januari 2019

20/03/2019
Vanaf 1 januari 2019 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene...
Lees verder

Valse e-mailberichten

20/03/2019
De FOD Werkgelegenheid heeft verschillende meldingen gekregen van mensen die een vals e-mailbericht ontvangen dat verzonden werd door het e-mailadres...
Lees verder

Hervorming van het ondernemingsrecht

20/03/2019
De inwerkingtreding op 01/11/2018 van de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke aanpassingen met zich mee voor de...
Lees verder

15% van de voertuigen in overtreding

20/03/2019
De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben samen controles uitgevoerd op het wegtransport.
Lees verder

Raadpleeg de actuele stand van uw rekening-courant op MyMinfin.be

20/03/2019
Nieuw: naast het rekeninguittreksel kunt u voortaan ook de actuele stand van uw btw-rekening-courant raadplegen op MyMinfin.be.
Lees verder

Impact van de Brexit

20/03/2019
Vanaf 30 maart 2019 zal door de Brexit het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaken van de Europese Unie.
Lees verder

Frauduleuze boodschap in omloop

20/03/2019
Er doet op Whatsapp en mogelijk nog andere kanalen een boodschap de ronde dat sommige werknemers die tussen 1990 en 2018 gewerkt hebben 5999 euro...
Lees verder

Gevolgen voor zelfstandigen

20/03/2019
Personeelsleden van de Vlaamse openbare sector kunnen dankzij het Vlaams zorgkrediet een onderbrekingsuitkering krijgen wanneer zij tijdelijk stoppen...
Lees verder

Sociaal statuut als zelfstandige

20/03/2019
Sociaal statuut als zelfstandige Onder bepaalde voorwaarden mag je de onderbrekingsuitkeringen van het Vlaams zorgkrediet cumuleren
Lees verder

Beschikbaar in MyMinfin

20/03/2019
Gedaan met zoeken naar dat mapje met de aankoopakte van de woning.
Lees verder

Mijn SDZ

10 Goede redenen om lid te worden!

Niet te missen!

There are no published events.

Getuigenissen

Er zijn geen gepubliceerde getuigenissen beschikbaar.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be