Nieuws

Economische werkloosheid: verbod van onderaanneming

27/03/2018
Het gebrek aan werk wegens economische redenen is een oorzaak van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (beter bekend als “...
Lees verder

Sluiten van een arbeidsovereenkomst: gebruik van de elektronische handtekening

27/03/2018
De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk bevat een hoofdstuk dat voorziet in een toekomstige wijziging van de regeling...
Lees verder

Loopbaansparen: het wettelijk kader treedt in werking op 1 februari 2018

27/03/2018
De wet wendbaar en werkbaar werk voorziet voor de werknemers en werkgevers uit de privé-sector een wettelijk kader voor het loopbaansparen dat...
Lees verder

Buitenlandse werknemers: weldra een gecombineerde vergunning

27/03/2018
De ministerraad van 9 februari 2018 keurt een voorontwerp van wet goed over de aflevering van een gecombineerde vergunning 
Lees verder

Hervorming van het ondernemingsrecht: Weldra een ondernemingsrechtbank

26/02/2018
De ministerraad van 01/12/2017 keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.
Lees verder

Psycholoog: Plichtenleer

26/02/2018
De ministerraad van 01/12/2017 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 2 april 2014 wijzigt tot vaststelling van...
Lees verder

Voorlopige bijdragen van de zelfstandigen: Nieuwe drempels voor de vermindering

26/02/2018
De Ministeraad van 23/11/2017 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorziet in de toevoeging van vier drempels voor de vermindering van de...
Lees verder

Toeristische logies via online platforme: Concurrentie op de verhuurmarkt

26/02/2018
De Ministerraad van 23/11/2017 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies...
Lees verder

Geregistreerd kassasysteem: nieuwe toepassingsmodaliteiten

04/12/2017
De langverwachte circulaire over de toepassingsmodaliteiten van het geregistreerd kassasysteem in de horecasector is verschenen op Fisconetplus en...
Lees verder

EU Trader Portal: een e-loket voor het aanvragen van douanevergunningen

04/12/2017
Het EU Trader Portal is een door DG TAXUD ontwikkeld elektronisch loket waarlangs u douanevergunningen kan aanvragen, de status en het verloop van uw...
Lees verder

Mijn SDZ

10 Goede redenen om lid te worden!

Niet te missen!

There are no published events.

Getuigenissen

Er zijn geen gepubliceerde getuigenissen beschikbaar.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be