Nieuws

Verkeersovertredingen: wat verandert er op 1 juli?

16/09/2019
Nadat eerder al verschillende verkeersregels veranderden om de actieve weggebruikers beter te beschermen in het verkeer, werden op 31 mei ook...
Lees verder

Opstart eigen zaak: begeleidingstrajecten van belang

16/09/2019
Bij het opstarten van een zaak ga je niet over één nacht ijs. Je laten begeleiden is een uitstekend idee.
Lees verder

Werk en gezondheid: nieuwe website over burn-out

09/07/2019
De website “Stress en burn-out” geeft informatie over hoe men burn-out kan voorkomen, herkennen en overwinnen.
Lees verder

Muziekgebruikers in het openbaar: niek platform voor het beheer van auteurs- en naburige rechten

09/07/2019
De ministerraad van 29 maart 2019 keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die een uniek platform creëren voor het beheer van auteursrechten...
Lees verder

Sociaal statuut van zelfstandigen: vennootschapsbijdrage voor 2019

09/07/2019
De ministerraad van 22 maart 2019 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2019 vastlegt voor het sociaal...
Lees verder

Geneesmiddelen voor ambulante patiënten: elektronisch voorschrift bijna verplicht

09/07/2019
De ministerraad van 01 maart 2019 een ontwerp van koninklijk besluit goed over de inwerkingtreding van de verplichting voor het gebruik van het...
Lees verder

HR: Uw arbeidsreglement online neerleggen

09/07/2019
Elke werkgever, ongeacht of hij behoort tot de privésector of de publieke sector, moet een arbeidsreglement opstellen vanaf het ogenblik dat hij zijn...
Lees verder

Fiscaal: hoe buitenlandse rekeningen aangeven?

09/07/2019
Hebt u een rekening of levensverzekering in het buitenland? Die moet u vermelden in uw belastingaangifte.
Lees verder

Jaarverslag 2018 van de federale Ombudsman: digitalisering moet er meer zijn voor de burger!

09/07/2019
De online diensten van de federale overheid maken het leven van de burgers soms erg lastig.
Lees verder

Invoering voertuig: douanevignet voortaan elektronisch

09/07/2019
Vanaf vandaag kunnen particulieren en bedrijven via een elektronische toepassing bij de Douane een vignet aanvragen om een ingevoerd voertuig of...
Lees verder

Mijn SDZ

10 Goede redenen om lid te worden!

Niet te missen!

There are no published events.

Getuigenissen

Er zijn geen gepubliceerde getuigenissen beschikbaar.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be