SDZ: De sleutel tot uw succes!

Het SDZ is een interprofessionele federatie van zelfstandigen en KMO’s die totaal apolitiek is en overal in België aanwezig. Naast onze activiteiten als drukkingsgroep ten gunste van de hele middenstand verzorgen we een volledige juridische en promotionele bijstand voor onze leden.

Handelaars, ambachtslui, vrije beroepen en KMO's

Onze federatie heeft een professionele structuur en verliest nooit het contact met zijn basis. De organisatie ervan maakt het mogelijk om met alle specifieke problemen van zelfstandigen en KMO's rekening te houden en deze te verdedigen, ongeacht of ze actief zijn in de commerciële sector, diensten, ambachtsman zijn, een vrij of intellectueel beroep uitoefenen.

De federatie bestaat uit drie grote takken:

  • handelaars en ambachtlui
  • vrije en intellectuele beroepen
  • KMO’s.

Zo dient het SDZ als een gemeenschappelijk platform voor lobbying, diensten aan de leden en voor communicatie aan:

DOOR en VOOR zelfstandigen

Het SDZ wordt bestuurd door bedrijfsleiders voor bedrijfsleiders. Het is volledig apolitiek en kan vrijuit zeggen wat het wil tegen wie het wil en wanneer het wil.

Het SDZ is financieel onafhankelijk en hangt niet af van een economische of sociale groep. Gevolg: De organisatie leeft uitsluitend van het lidgeld dat de leden betalen. Omdat het financieel onafhankelijk is, heeft het geen behoefte aan officiële of verborgen subsidies om te bestaan.

Om zijn leden bijeen te houden en ze aan zich te binden, moet de organisatie dus efficiënt te werk gaan: het moet aan de behoeften en wensen van zijn leden tegemoet komen, anders verlaten ze de organisatie.

Naast de tijdschriften met informatie biedt het SDZ zijn leden de diensten aan van gekwalificeerde juristen en economisten die ervaring hebben met juridische, sociale, fiscale, economische, ... materies.

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be