If you can't view correctly this message, please click here
logo SDZ




Nieuwsbrief 28 oktober 2015
Sectoren

Arbeidsongevallenwet - Wijziging criteria

Arbeidsongevallenwet - Wijziging criteria

De ministerraad van 24/09/2015 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 23 december 2008 wijzigt, tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971...

Lees meer


Mantelzorg door zelfstandigen - Een uitkering

Mantelzorg door zelfstandigen - Een uitkering

Sociaal

De bestaande maatregelen bij het geven van palliatieve zorgen en het verzorgen van een zwaar ziek kind, worden uitgebreid en omgevormd tot de 'uitkering mantelzorg'.... Lees meer


Leefloners - Stijging

Leefloners - Stijging

Economisch

De POD Maatschappelijke Integratie stelt in zijn laatste trimestrieel rapport een stijging vast van 10,2% ...Lees meer

SDZ

Nog geen lid van het SDZ ?

Ondernemer & Zelfstandige

Ondernemer & Zelfstandigev

FISCALE HERVORMING


Een zeer geslaagde
SDZ-conferentie!

Tips


Nieuwe verwarmingstoestellen - Ecologisch ontwerp of ecodesign verplicht


Ecologie - Klik voor het klimaat


Werk na asielaanvraag - Wachttijd ingekort

Partners

pro-horeca-nl IBN worldline

Wenst u geen nieuwsbrieven meer te ontvangen?