If you can't view correctly this message, please click here
logo SDZ
Nieuwsbrief 9 september 2015
Ondernemen

Uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten - Hervorming van de taksen

Uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten - Hervorming van de taksen

De ministerraad van 17/07/2015 keurt en ontwerp van koninklijk besluit goed dat de hervorming beoogt van de taksen in verband met uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten....

Lees meer


Beroepskwalificaties - Omzetting van de Europese richtlijn

Beroepskwalificaties - Omzetting van de Europese richtlijn

Algemeen

De ministerraad van 17/07/2015 neemt akte van een nota rond de omzetting, de uitvoering en de opvolging van de Europese richtlijn ... Lees meer


Gewaarborgd inkomen voor ouderen - Verhoging van het uitbetaalde bedrag

Gewaarborgd inkomen voor ouderen - Verhoging van het uitbetaalde bedrag

Algemeen

De ministerraad van 17/07/2015 keurt een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 22 maart 2001....Lees meer

SDZ

Nog geen lid van het SDZ ?

Ondernemer & Zelfstandige

Ondernemer & Zelfstandige mei-juni 2015

FISCALE HERVORMING


Een zeer geslaagde
SDZ-conferentie!

Tips


Accijnzen voor aardgas gebruikt door sommige bedrijven - Verlaagd tarief


Geneeskunde - Planning van het medisch aanbod voor 2021


Nieuw horecabeleid - Flexijobs

Partners

Europcar IBN worldline

Wenst u geen nieuwsbrieven meer te ontvangen?