Nieuws

Algemeen - ‘Zelfstandige worden’: nieuwe editie van de brochure 09/07/2019

‘Zelfstandige worden’: nieuwe editie van de brochure
Wilt u zich ook in het avontuur storten door een eigen onderneming op te starten? Neem dan zeker eerst de tijd om uw project goed voor te bereiden. Zo worden uw slaagkansen een stuk groter! De brochure ‘zelfstandige worden’ van de FOD Economie informeert u over de belangrijkste stappen voor het oprichten van een onderneming en over de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige... Lees verder

Algemeen - Kruispuntbank van Ondernemingen: enkele wijzigingen 09/07/2019

Kruispuntbank van Ondernemingen: enkele wijzigingen
Sedert 1 mei 2019, naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de Kruispuntbank van Ondernemingen een aantal wijzigingen ondergaan. Die wijzigingen hebben betrekking op: - de rechtsvormen; - de codes “wettelijke functies”; - de vermelding van een e-mailadres en van een website; - de heropening van de vereffening; - de aanpassing van... Lees verder

Algemeen - Online shoppen: uw rechten als koper in de Europese Unie 09/07/2019

 Online shoppen: uw rechten als koper in de Europese Unie
Shopt u soms online? Dan weet u ook dat dit niet steeds van een leien dakje loopt. Gelukkig bent u dankzij de EU-wetgeving beschermd als consument. U wenst een aankoop te annuleren of een product te retourneren? Er is een probleem met een levering? Of u wilt een defect product laten vervangen of repareren? Dankzij de nieuwe shopping tool van Your Europe, vindt u alle informatie over uw rechten... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: een pleegouderverlof 09/07/2019

Sociaal statuut van de zelfstandigen: een pleegouderverlof
Sinds 1 januari 2019 kunnen zelfstandigen tijdelijk hun beroepsactiviteit onderbreken om een minderjarig kind in hun gezin te onthalen naar aanleiding van langdurige pleegzorg. Tijdens die periode krijgen ze een uitkering. Langdurige pleegzorg is de pleegzorg waarvan bij aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens zes maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder of dezelfde... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: een vaderschaps- en geboorteverlof 09/07/2019

Sociaal statuut van de zelfstandigen: een vaderschaps- en geboorteverlof
Sinds 1 mei 2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder zijn geworden recht op het vaderschaps- en geboorteverlof. Zij kunnen hun beroepsactiviteit onderbreken gedurende maximum 10 dagen of maximum 20 halve dagen, in een periode van vier maanden na de geboorte. Zij ontvangen een vaderschaps- en geboorte-uitkering van 80,82 euro per dag of 40,41 euro per halve dag. Het vaderschaps- en... Lees verder

Algemeen - Sociaal statuut van de zelfstandigen: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na de wettelijke pensioenleeftijd 09/07/2019

Sociaal statuut van de zelfstandigen: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na de wettelijke pensioenleeftijd
Momenteel heeft een zelfstandige die na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd blijft werken, geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om de voortzetting van de beroepsactiviteiten na de wettelijke pensioenleeftijd aan te moedigen, heeft de regering in het kader van de Jobs Deal besloten om zelfstandigen, die hun beroepsactiviteit na het bereiken van die leeftijd voortzetten,... Lees verder

Algemeen - Wetboek van vennootschappen: inwerkingtreding van de hervorming 09/07/2019

Wetboek van vennootschappen: inwerkingtreding van de hervorming
  Op 28 februari 2019 heeft het Parlement een belangrijke modernisering van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht goedgekeurd. Het nieuwe wetboek wordt stapsgewijs van toepassing vanaf 1 mei 2019. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen  1.Onderscheid burgerlijke- en handelsvennootschappen verdwijnt Het nieuwe Wetboek maakt geen verschil meer tussen vennootschappen met en... Lees verder

Economique - Wettelijke feestdagen in 2019 20/03/2019

Wettelijke feestdagen in 2019
Nieuwjaar Dinsdag 01/01/2019 Paasmaandag Maandag 22/04/2019 Feest van de arbeid Woensdag 01/05/2019  O.L.H. Hemelvaart Donderdag 30/05/2019 Pinkstermaandag Maandag 10/06/2019 Nationale feestdag Zaterdag 21/07/2019(*) O.L.V. Hemelvaart Donderdag 15/08/2019 Allerheiligen Vrijdag 01/11/2019 Wapenstilstand Maandag 11/11/2019 Kerstmis... Lees verder

Algemeen - Nieuwe prodedure - Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen 20/03/2019

Nieuwe prodedure - Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen
Vanaf 1 januari 2019 wordt de wetgeving waarbij de zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen kunnen aanvragen hervormd. De aanvragen zullen behandeld worden door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en niet langer door de Commissie bij de FOD Sociale Zekerheid. Om de overgang vlot te laten verlopen, kunnen de socialeverzekeringsfondsen geen nieuwe... Lees verder

Economique - Aanpassing op 1 januari 2019 20/03/2019

Aanpassing op 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (B.S. 12/11/2018). De nieuwe bedragen op 01/01/2019 zullen zijn: -       34.819 euro, -       69.639 euro. Deze bedragen van jaarlijkse... Lees verder

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be