Nieuws

Economique - Aanpassing op 1 januari 2019 20/03/2019

Aanpassing op 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (B.S. 12/11/2018). De nieuwe bedragen op 01/01/2019 zullen zijn: -       34.819 euro, -       69.639 euro. Deze bedragen van jaarlijkse... Lees verder

Economique - Valse e-mailberichten 20/03/2019

Valse e-mailberichten
De FOD Werkgelegenheid heeft verschillende meldingen gekregen van mensen die een vals e-mailbericht ontvangen dat verzonden werd door het e-mailadres infos@emploi.belgique.be. Dit e-mailadres is geen officieel adres van de FOD Werkgelegenheid. Dit gaat echter om een poging tot phishing dat vraagt om persoonlijke documenten op te sturen. Dit komt zonder twijfel van afzenders met slechte... Lees verder

Economique - Hervorming van het ondernemingsrecht 20/03/2019

Hervorming van het ondernemingsrecht
De inwerkingtreding op 01/11/2018 van de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke aanpassingen met zich mee voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en haar toepassingen.   De veranderingen zijn: -       Het begrip “onderneming” verdwijnt In de KBO wordt het begrip “ondernemingen” vervangen door “geregistreerde entiteiten” of... Lees verder

Economique - 15% van de voertuigen in overtreding 20/03/2019

15% van de voertuigen in overtreding
De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben samen controles uitgevoerd op het wegtransport. De controleurs hebben controles op vrachtwagens en autocars uitgevoerd in België (parking van het attractiepark Walibi te Waver en parking van de E40 te Wetteren) en in Nederland (parking van het attractiepark De Efteling in Hilvarenbeek en op de A2 te Utrecht). Luxemburgse collega-controleurs (... Lees verder

Economique - Raadpleeg de actuele stand van uw rekening-courant op MyMinfin.be 20/03/2019

Raadpleeg de actuele stand van uw rekening-courant op MyMinfin.be
Nieuw: naast het rekeninguittreksel kunt u voortaan ook de actuele stand van uw btw-rekening-courant raadplegen op MyMinfin.be. Meldt u aan als onderneming (MyMinfin Pro) en vind er onder ‘Mijn Fiscaliteit’ eveneens uw verrichtingen en de laatste afsluiting van uw rekening-courant terug. U moet dus niet meer wachten op het driemaandelijkse overzicht per brief, maar kunt op elk moment uw status... Lees verder

Economique - Impact van de Brexit 20/03/2019

Impact van de Brexit
Vanaf 30 maart 2019 zal door de Brexit het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Dat heeft gevolgen, onder meer op het vlak van btw en douane, voor ondernemingen die handelen met het Verenigd Koninkrijk. Veel is afhankelijk van het feit of er voor 30 maart een akkoord gesloten wordt. Met een akkoord zal er immers een overgangsperiode zijn tot en met 31 december 2020 en... Lees verder

Economique - Frauduleuze boodschap in omloop 20/03/2019

Frauduleuze boodschap in omloop
Er doet op Whatsapp en mogelijk nog andere kanalen een boodschap de ronde dat sommige werknemers die tussen 1990 en 2018 gewerkt hebben 5999 euro kunnen terugkrijgen van de FOD Sociale Zekerheid. Het bericht nodigt uit op een link te klikken om na te gaan of je bij de gelukkigen bent. Deze boodschap is vals. Klik zeker niet op de link om de zogezegde lijst in te kijken. Je haalt mogelijk een... Lees verder

Economique - Gevolgen voor zelfstandigen 20/03/2019

Gevolgen voor zelfstandigen
Personeelsleden van de Vlaamse openbare sector kunnen dankzij het Vlaams zorgkrediet een onderbrekingsuitkering krijgen wanneer zij tijdelijk stoppen met werken om een opleiding te volgen of voor een ziek familielid te zorgen. Alle voorwaarden en modaliteiten vind je op de site van het Startpunt voor werk en sociale economie.  Lees verder

Economique - Sociaal statuut als zelfstandige 20/03/2019

  Sociaal statuut als zelfstandige
Sociaal statuut als zelfstandige Onder bepaalde voorwaarden mag je de onderbrekingsuitkeringen van het Vlaams zorgkrediet cumuleren met zelfstandige inkomsten. Het Vlaams zorgkrediet kan gevolgen hebben voor je sociaal statuut als zelfstandige. Onderbreek je in het kader van het Vlaams Zorgkrediet je arbeidsprestaties volledig, dan word je als zelfstandige in hoofdberoep beschouwd en moet je de... Lees verder

Economique - Beschikbaar in MyMinfin 20/03/2019

Beschikbaar in MyMinfin
Gedaan met zoeken naar dat mapje met de aankoopakte van de woning. Voortaan kan elke burger via MyMinfin alle akten waarin hij betrokken partij is en die opgenomen zijn in de hypotheekregisters raadplegen en uiteraard downloaden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een burger die eigenaar is van een woning zijn aankoopakte kan bekijken of dat hij, als schenker van een bouwgrond, zijn schenkingsakte... Lees verder

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be