Zelfstandigen die op pensioen gaan na de wettelijke pensioenleeftijd: Weldra een vrijstelling van bijdragen

De ministerraad van 25 mei 2018 keurt een voorontwerp van wet goed dat zelfstandigen die op pensioen gaan na de wettelijke pensioenleeftijd vrijstelt van bijdragen voor het kwartaal waarin het pensioen ingaat.

De ministerraad van 25 mei 2018 keurt een voorontwerp van wet goed dat zelfstandigen die op pensioen gaan na de wettelijke 
pensioenleeftijd vrijstelt van bijdragen voor het kwartaal waarin het pensioen ingaat.De ministerraad van 25 mei 2018 keurt een voorontwerp van wet goed dat zelfstandigen die op pensioen gaan na de wettelijke pensioenleeftijd vrijstelt van bijdragen voor het kwartaal waarin het pensioen ingaat.

Het voorontwerp voorziet dat vanaf 2019 ook zelfstandigen die na de wettelijke pensioenleeftijd als zelfstandige met pensioen gaan geen bijdragen meer verschuldigd zijn voor het kwartaal waarin het pensioen ingaat, op voorwaarde dat ze hun beroepsactiviteit stopzetten tijdens datzelfde kwartaal. Dit voorrecht was tot op heden voorbehouden aan zelfstandigen die vervroegd met pensioen gingen of die hun activiteiten stopzetten in de loop van het kwartaal waarin ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikten. Dit voorontwerp neemt zo opnieuw een drempel weg om de loopbaan te verlengen. Zelfstandigen die hun pensioen uitstellen worden dus niet langer benadeeld.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be