Woon-werkverkeervergoeding voor privévervoer: fiscale vrijstelling verhoogt vanaf 2012

Tot en met 31.12.2011 bedraagt de fiscale vrijstelling van de vergoedingen voor woon-werkverkeerverplaatsingen afgelegd met een eigen vervoermiddel (of met een voor het woon-werkverkeer gebruikte bedrijfswagen) nog 350 euro op jaarbasis, en dit voor zover betrokkene verklaart genoegen te nemen met het wettelijk beroepskostenforfait (en aldus geen werkelijke beroepskosten bewijst in de aangifte in de personenbelasting).

Deze vrijstelling moet aangevraagd worden in de aangifte personenbelasting (code 1255 of 2255), maar geldt ook reeds in het stadium van de bedrijfsvoorheffing.

Naar aanleiding van de indexatie stijgt het vrijstellingsbedrag vanaf 01.01.2012 van 350 euro op jaarbasis naar 370 euro.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be