Wettelijke interestvoet: altijd 2% voor 2018

Voor het jaar 2018 blijft de wettelijke interestvoet 2%, net zoals in 2017. In RSZ zaken blijft de interestvoet voorlopig 7%. In fiscale zaken daarentegen, bedraagt de interestvoet niet langer 7%, maar hangt deze af van de vraag of het om nalatigheidsinteresten gaat of om moratoire interesten. De interestvoet voor nalatigheidsinteresten bedraagt 4% terwijl de interestvoet voor moratoire interesten 2% bedraagt. Deze interestvoet wordt elk jaar herzien volgens een bij wet bepaalde regel.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be