Vul uw belastingaangifte in via Tax-on-web

In 2010 hebben meer dan drie miljoen belastingplichtigen hun belastingaangifte online ingevuld. U wilt dat ook doen? Heel eenvoudig …

Als u Tax-on-web voor de eerste maal gebruikt, volstaat het u te registreren en uw
persoonlijke toegangscodes (of token) aan te vragen.  Wacht hiermee niet te lang, zo krijgt u spoedig uw token via de post. Dit is echter niet nodig als u over een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer beschikt.  Meer info over de eID op de website www.eid.belgium.be.

U bent getrouwd of wettelijk samenwonend en u wilt een gemeenschappelijke aangifte indienen? Vergeet dan niet dat beide personen de aangifte elektronisch moeten ondertekenen. Elke persoon moet dus over een token of een elektronische identiteitskaart beschikken.

Eenmaal u uw toegangscodes heeft, surft u naar www.taxonweb.be en volgt u de instructies. Op de website vindt u een interactieve video die u stap per stap uitlegt hoe u zich moet connecteren en hoe u uw aangifte moet invullen en valideren.

De Tax-on-web-toepassing biedt tal van voordelen. Zo zijn een aantal gegevens in uw aangifte vooraf ingevuld.  De onlinehulpfunctie waarschuwt u wanneer u een fout begaat en een rekenmodule geeft u meteen een eerste raming van de berekening van uw belastingen …

Naast die praktische voordelen biedt Tax-on-web ook de mogelijkheid om bij te dragen tot een beter leefmilieu.

Voortaan krijgen de gebruikers van Tax-on-web in 2012 geen papieren aangifte meer, behalve wanneer zij hierom uitdrukkelijk vragen.

De uiterste indieningsdatum voor de papieren aangifte is 30 juni. Wie zijn aangifte elektronisch indient heeft tijd tot 15 juli.

Aarzel niet om de Tax-on-web-kalender te raadplegen. Hij geeft de gebruiksvoorspellingen voor de toepassing. U doet er goed aan de oranje en rode dagen te vermijden en uw aangifte zo vroeg mogelijk in te vullen.

De papieren aangifte (aanslagjaar 2011 – inkomstenjaar 2010) wordt in de periode van 13 april tot 4 mei 2011 naar de belastingplichtigen verstuurd.
Die laatste kan ingediend worden tot 30 juni 2011 door ze via de post naar het scanningcentrum van Gent of Namen te versturen, of gedeponeerd worden in de brievenbus van de lokale taxatiedienst.

Meer informatie
over de belastingaangifte 2011 op de website van de FOD Financiën

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be