Voorlopige bijdragen van de zelfstandigen: Nieuwe drempels voor de vermindering

De Ministeraad van 23/11/2017 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorziet in de toevoeging van vier drempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen voor de zelfstandigen.

De Ministeraad van 23/11/2017 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat voorziet in de toevoeging van 
vier drempels voor de vermindering van de voorlopige bijdragen voor de zelfstandigen.
Het voorontwerp van wet past binnen het kader van de hervorming van de berekening van de sociale 
bijdragen van de zelfstandigen, in werking getreden in 2015. Het heeft tot doel de bijdragen beter in 
overeenstemming te brengen met de inkomensschommelingen waarmee vele zelfstandigen worden geconfronteerd.
Het voorontwerp versoepelt het systeem voor de vermindering van de voorlopige bijdragen door vier 
inkomensdrempels toe te voegen aan de twee bestaande drempels. Vanaf 1 januari 2018 zullen de volgende 
zes drempels gelden:
- 13.296,25 euro
- 16.752,22 euro
- 21.106,47 euro
- 26.592,49 euro
- 37.607,47 euro
- 53.184,98 euro

Het voorontwerp van wet past binnen het kader van de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen, in werking getreden in 2015. Het heeft tot doel de bijdragen beter in overeenstemming te brengen met de inkomensschommelingen waarmee vele zelfstandigen worden geconfronteerd.
Het voorontwerp versoepelt het systeem voor de vermindering van de voorlopige bijdragen door vier inkomensdrempels toe te voegen aan de twee bestaande drempels. Vanaf 1 januari 2018 zullen de volgende zes drempels gelden:
- 13.296,25 euro
- 16.752,22 euro
- 21.106,47 euro
- 26.592,49 euro
- 37.607,47 euro
- 53.184,98 euro

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be