Vervoer:aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding

Sinds 1 juli 2008 bestaat de aanpassing van de kilometervergoedinguit 2 delen. 80% van het bedrag hangt af van de evolutie van de consumptieprijsindex, de overige 20% is  afhankelijk van de evolutie van de gemiddelde maximumdagprijs van benzine en diesel.

Voor de periode van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012 geeft dit 0,3352 euro.

Bron:  Belgisch Staatsblad van 22 juni 2011, p 36781.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be