Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen: de sector heeft het nog altijd moeilijk

Uit een studie van de FOD Economie blijkt dat de sector vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen in 2016 slechts een lichte stijging kende van zijn industriële productie, in het bijzonder vergeleken met deze van de verwerkende nijverheid.

De zwakke prestaties van de sector zijn met name te wijten aan de grote invoerafhankelijkheid van België in vergelijking met zijn voornaamste handelspartners, alsook aan de hoge loonkosten per eenheid product.

De FOD Economie voerde deze studie uit naar aanleiding van de bevinding dat de sector vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen (machines voor land- en bosbouw, machines voor metaalbewerking, gereedschapswerktuigen, windmolens,...) minder goede prestaties neerzette voor tewerkstelling en toegevoegde waarde ten opzichte van de eurozone, maar ook omwille van zijn belangrijk aandeel in de Belgische economie en zijn uitgesproken bijdrage aan de uitvoer.

Studie: Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g.- Concurrentievermogen van de sector - Juni 2017

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be