Verenigingswerk: verhoging van het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend

De ministerraad van 14 september 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.

Conform de wet van 18 juli betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, kan iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onbelast 500 euro op maandbasis en 6.000 euro op jaarbasis bijklussen.

De ministerraad van 14 september 2018 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de economische relance en de versterking van de sociale cohesie.
Conform de wet van 18 juli betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, kan iedereen die reeds een hoofdstatuut heeft (werknemer, zelfstandige of gepensioneerde) onbelast 500 euro op maandbasis en 6.000 euro op jaarbasis bijklussen. Dit kan via één van volgende drie pijlers:
- het verenigingswerk;
- de occasionele diensten tussen burgers;
- de deeleconomie via een erkend platform.
Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend via het verenigingswerk voor specifieke activiteiten vanaf 1 januari 2019 verhoogd wordt van 500 euro naar 1.000 euro. Het maximum van de maandelijkse vergoeding kan dus hoger zijn dan 1/12e van de jaarlijkse vergoeding van 6.000 euro, maar dit jaarlijks maximumbedrag blijft onverkort van toepassing. Het maandelijks bedrag wordt verhoogd voor de volgende activiteiten:
- animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
- sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

Dit kan via één van volgende drie pijlers:
- het verenigingswerk;
- de occasionele diensten tussen burgers;
- de deeleconomie via een erkend platform.

Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet dat het maandelijkse inkomen dat mag worden verdiend via het verenigingswerk voor specifieke activiteiten vanaf 1 januari 2019 verhoogd wordt van 500 euro naar 1.000 euro. Het maximum van de maandelijkse vergoeding kan dus hoger zijn dan 1/12e van de jaarlijkse vergoeding van 6.000 euro, maar dit jaarlijks maximumbedrag blijft onverkort van toepassing.

Het maandelijks bedrag wordt verhoogd voor de volgende activiteiten:
- animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt;
- sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be