Verenigingswerk: standaardovereenkomst

De ministerraad van 16 november 2017 keurt een standaardovereenkomst voor het verenigingswerk goed. Vanaf januari 2018 kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden onbelast tot 6000 euro per jaar bijklussen.

De ministerraad van 16 november 2017 keurt een standaardovereenkomst voor het verenigingswerk goed..
Vanaf januari 2018 kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden onbelast tot 6000 euro per jaar 
bijklussen. Eén van de mogelijkheden is om verenigingswerk te doen. De ministerraad heeft nu de 
standaardovereenkomst voor het verenigingswerk goedgekeurd. Ze dient ten laatste voor de aanvang van 
het werk te worden ondertekend. De vereniging en de gebruiker dienen de klussen elektronisch aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te melden.

Eén van de mogelijkheden is om verenigingswerk te doen. De ministerraad heeft nu de standaardovereenkomst voor het verenigingswerk goedgekeurd. Ze dient ten laatste voor de aanvang van het werk te worden ondertekend. De vereniging en de gebruiker dienen de klussen elektronisch aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid te melden.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be