Vereenvoudiging: Only Once-programma

In toepassing van de wet van 5 mei 2014 moet elke federale overheidsdienst vanaf 1 januari 2016 rekening houden met de Only Once-principes bij het opvragen van gegevens bij burgers en ondernemingen. De wet wil het hergebruik van gegevens, die reeds beschikbaar zijn in authentieke bronnen in de werking van de federale overheidsdiensten, verankeren en het gebruik van elektronische formulieren stimuleren. Het principe van de unieke gegevensinzameling is één van de essentiële instrumenten om de verschillende verplichte overheidsprocedures of -formulieren te vereenvoudigen. Dit principe heeft immers als objectief te vermijden dat burgers en ondernemingen steeds opnieuw dezelfde gegevens dienen mee te delen terwijl deze gegevens al aan een andere federale overheidsadministratie werden overgemaakt.

In toepassing van de wet van 5 mei 2014 moet elke federale overheidsdienst vanaf 1 januari 2016 rekening houden met de Only Once-
principes bij het opvragen van gegevens bij burgers en ondernemingen. De wet wil het hergebruik van gegevens, die reeds beschikbaar zijn 
in authentieke bronnen in de werking van de federale overheidsdiensten, verankeren en het gebruik van elektronische formulieren 
stimuleren. Het principe van de unieke gegevensinzameling is één van de essentiële instrumenten om de verschillende verplichte 
overheidsprocedures of -formulieren te vereenvoudigen. Dit principe heeft immers als objectief te vermijden dat burgers en ondernemingen 
steeds opnieuw dezelfde gegevens dienen mee te delen terwijl deze gegevens al aan een andere federale overheidsadministratie werden 
overgemaakt.
Het Only Once-programma werd opgericht door de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV).
De ministerraad van 15 juni 2018 neemt akte van het voortgangsrapport van het Only Once-programma. De ministerraad vraagt aan alle 
regeringsleden om bij de overheidsdiensten die tot hun bevoegdheid behoren aan te dringen op een implementatie van de Only Once-wet tegen 
het einde van de legislatuur. Hiervoor worden onder meer de volgende acties aangewend:
- om de burger en ondernemingen te informeren over het Only Once-principe en dit recht te garanderen, wordt door de DAV een nieuwe 
website www.vereenvoudiging.be/onlyonce gelanceerd met een vernieuwd meldingspunt;
- de DAV start - op eigen initiatief en zonder te raken aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere federale overheidsdienst - 
met het uitwerken van voorstellen tot vereenvoudigen van 150 formulieren;
- de DAV zal, indien de betrokken overheidsdiensten in gebreke blijven, de inventarisering van strijdige regelgeving verder zetten, 
versterken en zelf aanpassingsvoorstellen formuleren.

Het Only Once-programma werd opgericht door de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV).
De ministerraad van 15 juni 2018 neemt akte van het voortgangsrapport van het Only Once-programma.

De ministerraad vraagt aan alle regeringsleden om bij de overheidsdiensten die tot hun bevoegdheid behoren aan te dringen op een implementatie van de Only Once-wet tegen het einde van de legislatuur. Hiervoor worden onder meer de volgende acties aangewend:
- om de burger en ondernemingen te informeren over het Only Once-principe en dit recht te garanderen, wordt door de DAV een nieuwe website www.vereenvoudiging.be/onlyonce gelanceerd met een vernieuwd meldingspunt;
- de DAV start - op eigen initiatief en zonder te raken aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere federale overheidsdienst - met het uitwerken van voorstellen tot vereenvoudigen van 150 formulieren;
- de DAV zal, indien de betrokken overheidsdiensten in gebreke blijven, de inventarisering van strijdige regelgeving verder zetten, versterken en zelf aanpassingsvoorstellen formuleren.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be