Vennootschapsbijdrage: bedragen 2018

De bedragen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2018 zijn:

De bedragen van de jaarlijkse vennootschapsbijdrage 2018 zijn:
- gewone bijdrage: 347,50 euro (als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar niet hoger is dan 681.341,33 
euro);
- verhoogde bijdrage: 868,00 euro (als het balanstotaal wel hoger is dan 681.341,33 euro)
De vennootschapsbijdrage moet betaald zijn voor 1 juli 2018.

- gewone bijdrage: 347,50 euro (als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar niet hoger is dan 681.341,33 
euro);
- verhoogde bijdrage: 868,00 euro (als het balanstotaal wel hoger is dan 681.341,33 euro)
De vennootschapsbijdrage moet betaald zijn voor 1 juli 2018.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be