Toeristische logies via online platforme: Concurrentie op de verhuurmarkt

De Ministerraad van 23/11/2017 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie.

De Ministerraad van 23/11/2017 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd 
betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de 
contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie.
Dit wetsontwerp strekt ertoe de mededinging op de markt van de verhuur van 
toeristische logies via deze online platformen aan te moedigen en een einde te 
maken aan het onevenwicht tussen de exploitanten en de operatoren van platformen, 
door de handelingsvrijheid van de exploitanten te versterken.
De markt van het verhuur van toeristische logies via platformen voor online 
reservatie heeft de voorbije decennia een opmerkelijke bloei gekend. Deze bloei 
ging evenwel gepaard met praktijken die de concurrentie kunnen beperken, zoals de 
pariteitsclausules die worden opgelegd door de platformoperatoren aan de 
exploitanten van toeristische logies. Met het oog op de bevordering van de 
concurrentie op deze markt, biedt onderhavig wetsontwerp tariefvrijheid aan de 
exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met de platformoperatoren voor online reservatie.

Dit wetsontwerp strekt ertoe de mededinging op de markt van de verhuur van toeristische logies via deze online platformen aan te moedigen en een einde te maken aan het onevenwicht tussen de exploitanten en de operatoren van platformen, door de handelingsvrijheid van de exploitanten te versterken.
De markt van het verhuur van toeristische logies via platformen voor online reservatie heeft de voorbije decennia een opmerkelijke bloei gekend. Deze bloei ging evenwel gepaard met praktijken die de concurrentie kunnen beperken, zoals de pariteitsclausules die worden opgelegd door de platformoperatoren aan de exploitanten van toeristische logies. Met het oog op de bevordering van de concurrentie op deze markt, biedt onderhavig wetsontwerp tariefvrijheid aan de  exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met de platformoperatoren voor online reservatie.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be