Stelsel van de zelfstandigen - Vervroegd pensioen

De ministerraad van 28/03/2014 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toekenning van een vervroegd pensioen aan sommige zelfstandigen.

Personen die een gemengde loopbaan als werknemer en als zelfstandige hebben en die:
-       onder de regeling voor werknemers en onder bepaalde voorwaarden;
-       sinds 2013 een vervroegd rustpensioen genieten volgens de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die sinds 31 december 2012 van toepassing zijn (60 jaar en 35 loopbaanjaren);
-       kunnen in de regeling voor zelfstandigen een vervroegd rustpensioen genieten.

Het gaat om personen die, vóór de aankondiging van de hervorming van het vervroegd rustpensioen, een aanvraag voor het vervroegd rustpensioen hebben lopen, volgens de voorwaarden die tot 31 december 2012 van toepassing waren.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be