Statuut van zelfstandigen: vennootschapsbijdrage

De ministerraad van 18 maart 2011 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de jaarlijkse bijdrage die vennootschappen voor het statuut van de zelfstandigen moeten betalen, voor 2011 aanpast.

Sinds 2004 hangt de bijdrage die vennootschappen voor de sociale zekerheid van zelfstandigen moeten betalen af van het balanstotaal. Ze bedraagt 347,50 euro voor kleine vennootschappen en 852,50 euro voor de andere.

Het kb van 15 april 2008 indexeert het maximunbedrag van het balanstotaal dat de kleine ondernemingen van grotere onderscheidt. Voor 2009 werd het bedrag geïndexeerd op 588.005,65 euro. In 2010 wijzigde het bedrag niet.
Voor 2011 wordt het maximumbedrag van het balanstotaal op 604.112,25 euro gebracht. De bijdrage wijzigt niet.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be