Startende zelfstandigen: lagere drempel bijdragen

Vanaf april 2018 genieten 'startende' zelfstandigen een lagere inkomensdrempel voor de berekening  van de socialezekerheidsbijdragen.

Vanaf april 2018 genieten 'startende' zelfstandigen een lagere inkomensdrempel voor de berekening  van 
de socialezekerheidsbijdragen. De ministerraad van 16 november 2017 keurt hierover op voorstel van 
minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp 
van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed.
Vanaf het tweede trimester van 2018 worden de minimumsocialezekerheidsbijdragen voor startende 
zelfstandigen berekend op een lager minimuminkomen van 6.866,25 euro (huidige index) voor de eerste 
vier kwartalen van de activiteit. Dat betekent dat de zelfstandige in hoofdberoep aan het tarief van 
20,5% dat vanaf 2018 geldt, geen trimestriële minimumbijdrage van 680,43 meer zal moeten betalen op een 
inkomensdrempel van 13.296,25 euro. Als zijn inkomsten lager zijn, zal hij een lagere bijdrage betalen 
van ten minste 351,90 euro.

De ministerraad van 16 november 2017 keurt hierover op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed.Vanaf het tweede trimester van 2018 worden de minimumsocialezekerheidsbijdragen voor startende zelfstandigen berekend op een lager minimuminkomen van 6.866,25 euro (huidige index) voor de eerste vier kwartalen van de activiteit. Dat betekent dat de zelfstandige in hoofdberoep aan het tarief van 20,5% dat vanaf 2018 geldt, geen trimestriële minimumbijdrage van 680,43 meer zal moeten betalen op een inkomensdrempel van 13.296,25 euro. Als zijn inkomsten lager zijn, zal hij een lagere bijdrage betalen van ten minste 351,90 euro.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be