'Sociale Zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten' - Nieuwe editie brochure

De FOD Sociale Zekerheid heeft een nieuwe en geactualiseerde editie van de brochure 'Sociale Zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten.' gepubliceerd.

Het Belgische sociale zekerheidsstelsel is niet in één dag ontstaan. Onze sociale zekerheid is het resultaat van verscheidene evoluties die zich de voorbije 150 jaar hebben voorgedaan. Van de verschillende periodes die het stelsel heeft doorlopen, zijn er nog steeds kenmerken aanwezig.

Het klassieke sociale zekerheidsmodel valt globaal uiteen in drie stelsels: een voor werknemers, een voor zelfstandigen en een voor (federale) ambtenaren. De brochure vertrekt vanuit het werknemersstelsel en duidt de verschillen met de andere stelsels aan.

Concreet zorgt de sociale zekerheid voor drie zaken:

  • bij loonverlies ontvang je een vervangingsinkomen;
  • als je bepaalde 'sociale lasten' zoals het opvoeden van kinderen of ziektekosten moet dragen, ontvang je een aanvulling op het inkomen;
  • als je onvrijwillig niet over een beroepsinkomen beschikt, ontvang je bijstandsuitkeringen.

Deze uitgave werd bijgewerkt tot 1 januari 2013.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be