Sociale Inspectie: jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 is het laatste van de Sociale Inspectie van de FOD Sociale zekerheid. De Ministerraad besliste immers op 10 november 2016 tot een hervorming van de inspectiediensten. Daardoor wordt de Sociale Inspectie op 1 juli 2017 geïntegreerd in de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.


De basisopdracht van de Sociale Inspectie is het vrijwaren en versterken van de sociale bescherming. Dat gebeurt door controles bij de werkgevers om na te gaan of zij hun werknemers correct aangeven en onderwerpen aan de sociale zekerheid. Maar de Sociale inspectie levert ook strijd tegen elk mechanisme van sociale fraude.

Daarom heeft ze in 2016 verder ingezet op de strijd tegen de sociale dumping. Dat is niet alleen een prioriteit voor de huidige regering, maar bovendien neemt deze vorm van sociale fraude steeds grotere proporties aan. Daarnaast voert de Sociale Inspectie strijd tegen de fraudefenomenen die een gevaar kunnen betekenen voor ons sociale zekerheidssysteem:
- schijnzelfstandigheid;
- illegale tewerkstelling;
- fraude met sociale zekerheidsbijdragen;spitstechnologie voor sociale fraude;
- grensoverschrijdende fraude.

In 2016 bedroeg het totaalbedrag voor de regularisaties van sociale bijdragen 127.242.010 EUR. Nagenoeg de helft van de ongeveer 20.000 uitgevoerde controles gebeurde in de sectoren van de bouw en de horeca. Voor 12.896 vaststellingen werd een waarschuwing (met regularisatie) gegeven in 63,83% en een Pro Justitia of strafrapport opgemaakt in 36,17% van de gevallen.
Jaarverslag SI 2016

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be