Sociaal statuut van zelfstandigen: vennootschapsbijdrage voor 2019

De ministerraad van 22 maart 2019 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2019 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen.

De ministerraad van 22 maart 2019 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vennootschapsbijdrage voor 2019 vastlegt voor het sociaal statuut van zelfstandigen.
Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt voor 2019 het bedrag van de vennootschapsbijdrage, dat voor 30 juni 2019 betaald moet zijn:
347,50 EUR als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 700.247,09 EUR;
868 EUR als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 700.247,09 EUR.

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt voor 2019 het bedrag van de vennootschapsbijdrage, dat voor 30 juni 2019 betaald moet zijn:
347,50 EUR als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar lager was dan 700.247,09 EUR;868 EUR als het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger was dan 700.247,09 EUR.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be