Sociaal statuut van de zelfstandigen: verhoging van bepaalde sociale uitkeringen op 1 juli 2019

Op 1 juli 2019 werden bepaalde uitkeringen verhoogd:

Op 1 juli 2019 werden bepaalde uitkeringen verhoogd:
-       de adoptie-uitkering;
-       de uitkering voor pleegouderverlof;
-       de uitkering voor mantelzorg;
-       de moederschapsuitkering;
-       de vaderschaps- en geboorte-uitkering;
-       de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en invaliditeit met en zonder gelijkstelling van de gerechtigde alleenstaande, met gezinslast of samenwonende
-       de uitkering overbruggingsrecht;
-       het minimumpensioen en de minimumovergangsuitkering.

- de adoptie-uitkering;
- de uitkering voor pleegouderverlof;
- de uitkering voor mantelzorg;
- de moederschapsuitkering;
- de vaderschaps- en geboorte-uitkering;
-  de uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en invaliditeit met en zonder gelijkstelling van de gerechtigde alleenstaande, met gezinslast of samenwonende
- de uitkering overbruggingsrecht;
- het minimumpensioen en de minimumovergangsuitkering.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be