Scam alert: betalingsbevel van Wilde Incasso op naam van de FOD Financiën

De Economische Inspectie van de FOD Economie heeft de afgelopen dagen een reeks meldingen ontvangen over een fictief gerechtsdeurwaarderskantoor met de naam “Wilde Incasso”. Dat kantoor stuurt slachtoffers een betalingsbevel om een onbetaalde belastingschuld te vereffenen bij de FOD Financiën waarvan de identiteit wordt misbruikt. De Economische Inspectie startte al een onderzoek naar die zwendel.

Wilde Incasso stuurt e-mails vanaf het adres “info@wilde-incasso.be” en “info@wilde-incasso.eu” naar tal van slachtoffers. In die e-mails beweert Wilde Incasso dat de slachtoffers een onbetaalde belastingschuld bij de FOD Financiën hebben, schuld die dringend moet worden betaald om een inbeslagname te voorkomen.

De Economische Inspectie van de FOD Economie heeft de afgelopen dagen een reeks meldingen ontvangen over een fictief gerechtsdeurwaarderskantoor met de naam “Wilde Incasso”. Dat kantoor stuurt slachtoffers een betalingsbevel om een onbetaalde belastingschuld te vereffenen bij de FOD Financiën waarvan de identiteit wordt misbruikt. De Economische Inspectie startte al een onderzoek naar die zwendel.
Wilde Incasso stuurt e-mails vanaf het adres “info@wilde-incasso.be” en “info@wilde-incasso.eu” naar tal van slachtoffers. In die e-mails beweert Wilde Incasso dat de slachtoffers een onbetaalde belastingschuld bij de FOD Financiën hebben, schuld die dringend moet worden betaald om een inbeslagname te voorkomen.
Om zijn dreiging kracht bij te zetten, doet Wilde Incasso zich voor als deurwaarder en stuurt hij frauduleuze e-mails naar zijn slachtoffers. Die e-mails nemen de vorm aan van een betalingsbevel op naam van de FOD Financiën met als adres Koning Albert II-laan 33, 1030 Schaarbeek.
De Economische Inspectie startte al een onderzoek naar deze poging tot fraude.
De FOD Economie beveelt dan ook aan dat personen die zulke e-mails ontvangen, niet betalen en dat melden via meldpunt.belgië.be.
Als u al betaalde, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw bank. Dien ook een klacht in bij de lokale politie.

Om zijn dreiging kracht bij te zetten, doet Wilde Incasso zich voor als deurwaarder en stuurt hij frauduleuze e-mails naar zijn slachtoffers. Die e-mails nemen de vorm aan van een betalingsbevel op naam van de FOD Financiën met als adres Koning Albert II-laan 33, 1030 Schaarbeek.

De Economische Inspectie startte al een onderzoek naar deze poging tot fraude.
De FOD Economie beveelt dan ook aan dat personen die zulke e-mails ontvangen, niet betalen en dat melden via meldpunt.belgië.be.


Als u al betaalde, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw bank. Dien ook een klacht in bij de lokale politie.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be