RSZ - Werkgevers beter begeleid bij betaling bijdragen

Een werkgever zal voortaan sneller voorschotten moeten betalen op de verschuldigde sociale bijdragen. De praktijk wijst uit dat werkgevers die voorschotten betalen minder schulden maken op lange termijn.

Dit is de laatste van een aantal ingrepen die de betaling van voorschotten moeten bevorderen. De RSZ heeft werkgevers altijd aangemoedigd om bij vragen of betalingsproblemen zo snel mogelijk contact op te nemen. Vanaf nu zal de RSZ ook vaker zélf gericht contact opnemen met werkgevers. Dat bevordert niet alleen de tijdige betaling, eventuele problemen kunnen zo snel worden ontdekt. Indien nodig kan de RSZ een minnelijk afbetalingsplan voorstellen. De nieuwe gerichte en proactieve aanpak maakt bovendien een aantal papieren herinneringsdocumenten overbodig en betekent dus ook een administratieve vereenvoudiging.

Werkgevers die hun sociale bijdragen niet tijdig betalen, zullen in de toekomst beter worden opgevolgd. Zo wil de RSZ meer betalingsachterstanden in de administratieve fase afhandelen en werkgevers zo mogelijk een gerechtelijke procedure besparen. Laattijdige betalers krijgen sneller een aanmaning toegestuurd. Die geeft explicieter aan dat extra vertraging de intresten verhoogt, en dat niet-betaling vóór de deadline gerechtelijke stappen tot gevolg heeft.

Meer informatie

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be