RSZ: vrijstelling van activeringsbijdrage

Werkgevers moeten een bijzondere activeringsbijdrage betalen aan de RSZ voor hun werknemers die geen enkele prestatie leveren tijdens een volledig kwartaal bij dezelfde werkgever. Een werkgever kan volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van een deel van deze bijdrage wanneer de werknemer door de werkgever verplicht wordt om een opleiding te volgen. De werkgever moet, als hij geheel of gedeeltelijk wil vrijgesteld worden van deze activeringsbijdrage, de nodige en voldoende bewijsstukken overmaken aan het Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Werkgevers moeten een bijzondere activeringsbijdrage betalen aan de RSZ voor hun werknemers die geen enkele prestatie leveren tijdens een volledig kwartaal bij dezelfde werkgever.
Een werkgever kan volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden van een deel van deze bijdrage wanneer de werknemer door de werkgever verplicht wordt om een opleiding te volgen. De werkgever moet, als hij geheel of gedeeltelijk wil vrijgesteld worden van deze activeringsbijdrage, de nodige en voldoende bewijsstukken overmaken aan het Toezicht op de sociale wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
De werkgever dient deze bewijzen op te sturen aan:
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Toezicht op de Sociale Wetten
t.a.v. de directeur-generaal (bureau 5015)
E. Blerotstraat 1
1070 Brussel.
Deze gegevens zullen door het Toezicht op de sociale wetten minstens één maal per jaar aan de RSZ-
diensten worden overgemaakt.

De werkgever dient deze bewijzen op te sturen aan:
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal OverlegToezicht op de Sociale Wettent.a.v. de directeur-generaal (bureau 5015)E. Blerotstraat 11070 Brussel.

Deze gegevens zullen door het Toezicht op de sociale wetten minstens één maal per jaar aan de RSZ-diensten worden overgemaakt.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be