Rapport Commissie Pensioenhervorming - Grondige hervormingen

In april 2013 richtten de ministers De Croo en Laruelle de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 op. De Commissie publiceerde vandaag haar rapport en pleit daarin voor grondige hervormingen. Het rapport bevat concrete beleidsaanbevelingen over nieuwe hervormingen die de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels versterken. 

De experten nemen niet de plaats in van de politieke besluitvorming en het sociaal overleg. Een breed maatschappelijk debat, met de sociale partners en andere stakeholders, is nodig. Want ondanks de recente hervormingen, bestaat er te veel ongerustheid over de toekomst van de pensioenen. Bij ongewijzigd beleid is het pensioensysteem financieel niet houdbaar en strookt het niet meer met evoluties in de samenleving. Er rijzen ook problemen inzake sociale kwaliteit. De Commissie pleit daarom voor een grondige hervorming.

De gemiddelde hoogte van de pensioenen moet gehandhaafd worden door de loopbanen te verlengen. Verschillen in de vereiste loopbaan of de leeftijd moeten op objectieve basis gerechtvaardigd worden. Vervroegde pensionering blijft mogelijk, mits toepassing van een billijk, objectief en sociaal verantwoord correctiemechanisme. 

Naast een evenwichtige en rechtvaardige combinatie van hervormingen, vormt een hogere werkzaamheid de sleutel tot succes. Een krachtig en vernieuwend werkgelegenheidsbeleid is dus nodig.

Lees het rapport op www.pensioen2040.belgie.be

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be