Psycholoog: Plichtenleer

De ministerraad van 01/12/2017 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 2 april 2014 wijzigt tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog.

De ministerraad van 01/12/2017 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit 
van 2 april 2014 wijzigt tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog. 
Het ontwerp is bedoeld om de regelgevende tekst die van toepassing is op de plichtenleer van het beroep 
van psycholoog te verduidelijken. Het herschrijven van hoofdstuk III in zijn geheel laat immers toe de 
bepalingen van dit hoofdstuk in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Strafwetboek inzake 
het beroepsgeheim.Ook laat het toe in dit hoofdstuk een duidelijk onderscheid te maken tussen het 
beroepsgeheim en andere verplichtingen en/of beperkingen die opgelegd worden aan de psychologen. De 
aanpassing behoudt de essentie van de huidige tekst en maakt die zo duidelijk mogelijk voor alle personen 
die bij de toepassing ervan betrokken zijn.

Het ontwerp is bedoeld om de regelgevende tekst die van toepassing is op de plichtenleer van het beroep van psycholoog te verduidelijken. Het herschrijven van hoofdstuk III in zijn geheel laat immers toe de bepalingen van dit hoofdstuk in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Strafwetboek inzake  het beroepsgeheim.Ook laat het toe in dit hoofdstuk een duidelijk onderscheid te maken tussen het beroepsgeheim en andere verplichtingen en/of beperkingen die opgelegd worden aan de psychologen. De aanpassing behoudt de essentie van de huidige tekst en maakt die zo duidelijk mogelijk voor alle personen die bij de toepassing ervan betrokken zijn.

0
Uw score: Geen
Top | Overzicht Nieuws

© SDZ - Drukpersstraat 4 - 1000 Brussel | T 02 652 26 92 | E web@sdz.be